Nyheter fra foreningsleddene

Søkeresultat: Medisinsk biokjemi

search

Periode

  • År: Måned:

11 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Laboratoriekurs i endokrinologi

6-10.november 2017 i Oslo. Mer informasjon her.

Nordisk kongress 2020, 9.-12.juni i Trondheim

Nordisk kongress i 2018, 12.-15. juni, Helsinki Finnland

Det 54. etterutdanningskurset i Medisinsk biokjemi 2017

Arrangeres i 2017 i Oslo på Thon Hotel Opera 3.-5. april. 

Nettundervisning våren 2016

Medisinsk biokjemi - noe for deg?

Brosjyre om spesialiteten medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi - noe for deg

Ny brosjyre om spesialiteten medisinsk biokjemi

NSMB/NFMB Høstmøte 2012

Flere av foredragene er nå lagt ut på nettsidene!

Diagnostisk bruk av HbA1c ved diabetes

En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk selskap for medisinsk biokjemi og Norsk endokrinologisk forening anbefaler at HbA1c ≥ 6,5 % bør brukes som det primære diagnostiske kriterium for diabetes i Norge.

Diagnostisk bruk av HbA1c ved diabetes

En arbeidsgruppe anbefaler at HbA1c ≥ 6,5 % bør brukes som det primære diagnostiske kriterium for diabetes i Norge.

NSMB og NFMB har fått nye nettsider

Legeforeningen.no har i løpet av natt til 7. februar endret design og struktur.

11 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Medisinsk biokjemi