Søkeresultat: Nukleærmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

23 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger i 2015

Oversikt fra Statens strålevern vedrørende nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger ved norske sykehus.

Doktorgradskurset HEL-8021

Årsmøte NFNM 28.05.2016

Det ble avhold årsmøte i NFNM lørdag 28. mai på seilet Hotell i Molde. 13 medlemmer var tilstede. 

Harald Bugge, LIS ved OUS,  ble valgt inn som 3. varamedlem. Katrin Weigel, overlege Sørlandet sykehus, Torjan Haslerud, overlege Haukeland og Tone Johansen, LIS ved OUS ble gjenvalgt for en ny toårsperiode. 

Se her for det nye styrets sammensetning:

-Kurs- Klinisk nukleærmedisin: Organdiagnostikk og onkologi

Kurs klinisk nukleærmedisin: Organdiagnostikk og onkologi. Obligatorisk 30 timer. Avholdes i Bergen uke 45, 07.11 - 11.11.2016.

Påmeldingsfrist 07.09.2106. Klikk her for påmelding.

Invitasjon - konferanse for leger "Enkelt og håndterlig 2" - forbedringsarbeid i praksis

Invitasjon til konferansen «Enkelt og håndterlig 2» forbedringsarbeid i praksis 14.-15. november 2016 på Park Inn Hotel Oslo Airport, Gardemoen.

Interesserte medlemmer melder seg direkte på via Proviso AS. Se vedlegg:

Invitasjon_signert_med_Program.pdf


PET/MRI seminar Trondheim 9. september 2016

Brev fra administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI) Karita Bekkemellem:

Ad. samtykke til offentliggjøring av overføringer og samarbeid mellom leger og industri

NSNM 2016

Takk for vellykket NSNM2016 vårmøte 26.-29. mai i Molde

Nye takster og koder

Nye takster og koder i Nukleærmedisin er publisert på Helsedirektoratets sider. Eventuelle forslag til nye koder innen NM og PET må meldes til

boel.johnsen@helse-bergen.no

innen 010316.

Ny Professor i Nukleærmedisin

Ny professor i Nukleærmedisin ved Universitetet i Bergen.

Nukleærmedisin Del 2

Radiofarmasi, fysikk, teknologi, bildebearbeidelse og kvalitetskontroll.

Arrangeres i Oslo i uke 7:

15.02.2016 - 19.05.2016

PET senter ledermøte

Ledere ved de fire PET sentrene i Norge og representanter fra styret i NFNM avholdt fellesmøte nr. 2 i 2015 i Bergen 021115.

Fellesmøte i Bergen

Styret og spesialitetskomiteen i NFNM avholdt fellesmøte i Bergen 03.11.15.

Kan nukleærmedisin avlaste MR?

Presentasjon av metoden, skrevet av Vivi Jøraholmen, seksjonsoverlege Ahus.

Utdannes det noen gang nok legespesialister?

Lederartikkel i Noraforum av tidligere leder for Nfnm, Thuy Lu.

Presentasjon av NFNM i Overlegen nr.1 2015

Konvensjonell nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling foregår i dag på 19 nukleærmedisinske avdelinger i Norge.

Kasustikk nukleærmedisin

Blødningsscientigrafi hos pasient med transjusjonskrevende rektale blødninger av Katrin Weigel og Birgit Schulz, seksjonsoverlege og overlege nukleærmedisinsk seksjon, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.

PET og fremtidens nukleærmedisin

Gjesteleder av Marianne Leirdal Stokkan, avdelingssjef på avdeling for nukleærmedisin, St. Olavs Hospital.

Samarbeid - går aldri av moten!

Lederartikkel skrevet av tidligere leder i Nfnm, Thuy Lu.

Presentasjon av PET, Trondheim

PET/CT og PET/MR ved St. Olavs Hospital av Marianne Leirdal Stokkan og Håkon Johansen, seksjonsleder og overlege ved, avdeling for nukleærmedisin, St. Olavs Hospital.

23 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Fjern Nukleærmedisin