Søkeresultat: Patologi

search

Periode

  • År: Måned:

214 sider. Side 1 av 11

Rekkefølge:

International Pathology Day!

15.november finner tusenvis av arrangementer sted over hele verden, deriblant i Norge. Vi er herostratisk berømt gjennom TV-serier med patologer i hovedrollen, men få vet hva vi egentlig driver med: nemlig å stille diagnoser på levende. En stor del av Norges befolkning vet ikke at patologen alt har bidratt til deres helse: det er vi som gransker celleprøven fra livmorhalsen, sjekker ut føflekken som godartet eller stiller kreftdiagnosen på nåle-prøven fra brystet  - for å nevne noe. Men før prøven når patologens øye, må den gå et stykke vei.

Fra rekvisisjon til register - nasjonal plan for digital patologi

"Rett prøve til rett patolog til rett tid"  er målet for det nasjonale løftet for digital patologi. Nasjonal plan ble presentert på faggruppemøtet av prosjektleder Line Rodahl Dokset og prosjektgrupppemedlem Inger Nina Farstad. Progresjonen varsler om snarlige endringer som også den enkelte avdeling vil merke: Prosjektstart var 2016, konseptrapport levert i 2017 og gjennomføring planlagt fra 2018. 

Faggruppene - DNPs ryggrad

Det er faget som teller, det er diagnostikken alt handler om. Som fagmedisinsk forening har styret i DNP skjønt dette. For femte år på rad var faggruppene samlet til felles seminar.
Tretten av totalt 15 faggrupper var representert på Holmen fjordhotell i Asker de siste to dagene i oktober. Tema var blant annet DNPs strategi framover.

Bakgrunn og historisk

Hos patologene på Innlandet

 Avdelingen midt på Østlandet  har utbyggingsplaner både på kort og lang sikt og god rekruttering av yngre leger til patologifaget, men er ennå avhengig av hjelp fra eksterne spesialister fra bemanningsbyrå for å greie hverdagen forteller avdelingsoverlege Rune Waalen. Line Aas Sandstad er en av fire dedikerte LIS'er på Lillehammer.

Sertifisering av obduksjonsteknikere

For tredje gang har det vært arrangert kurs for obduksjonsteknikere, igjen med deltagere fra Norge, Sverige og Danmark. Seks kandidater tilbrakte to fulle dager på Lillehammer og lærte om hygiene, etikk, lovgivning og teknikk. Det hele ble avsluttet med en times eksamen.

Arkadi Karpov til minne

Kompetent lagspiller, dyktig, snill, aldri nei og ikke minst: utrolig effektiv. Slik ble patologen Arkadi Karpov karakterisert i minnestunden på Ahus nylig. Arkadi døde uventet 1.oktober. Sjokket over å ha mistet en sentral medarbeider vil prege avdeling for patologi på Ahus i lang tid fremover.

Disputas om molekylære undertyper av brystkreft

Marit Valla forsvarer sin doktograd med tittelen "Molecular subtypes of breast cancer - incidence and prognosis"  ved NTNU i Trondheim 12. oktober. Forskningsmaterialet er enormt. Mer enn 50 000 kvinner født fra 1886-1977 inngår i studiepopulasjonen og over 1400 svulster har vært reklassifisert mht molekylære subtyper og insidensutvikling.

Årsmøte i Norsk Forening for Molekylærpatologi

Den nystiftede foreningen i molekylærpatologi har sitt første årsmøte 15.  november. Molekylærpatologi er et fagfelt som er tverrfaglig med patologer, molekylærbiologer, ingeniører og bioinformatikere. Møtet arrangeres i regi av Onkologisk Forum som arrangeres 16.-17.november,  og er åpent for alle interesserte.

Med forskning som ståsted i patologien

Nettsiden presenterer patologer i forskning. Turen er denne gang kommet til medlem av Forskningsutvalget i DNP, Sonja E. Steigen ved UNN i Tromsø. Sonja er patolog og forsker, og kjent i patologmiljøet som en dame med stort engasjement og med et bredt interessefelt.

Patologer møter publikum i Oslo

22. - 23. september arrangeres Forskningstorget på Universitetsplassen i Oslo, og for første gang er patologien representert. Publikum vil kunne se snitt fra sykdommer i mikroskop, lære om patologiens betydning både for riktig sykdomsbehandling og forskning  og teste sine egne evner til å bedømme hva som er god- eller ondartet.  

ECP i Amsterdam

Mer enn 3000 overveiende europeiske patologer var samlet sist uke for å lære, diskutere og utveksle erfaringer og kunnskap. Kongressen åpnet med å oppheve tyngdekraften, men tittelen "Pathology for patient care" var jordnær nok og vitnet om fagets sentrale rolle i pasientbehandlingen. En stor del av norske kolleger var presentert med faglige bidrag. 

Fornuftig om screening

Kvinner kan føle seg trygge med dagens screening-system, skriver  Sveinung Sørbye, Ying Chen og Ameli Tropé i en kronikk i Dagbladet. I 2015 fikk 370 kvinner livmorhalskreft. Flesteparten av disse er i et tidlig stadium, der prognosene er gode. Uten screening ville dette tallet vært på over 1000.

Ny finansieringsordning avlyst!

Fornuften har seiret. Helsedirektoratet svarer på DNP-styrets henvendelse at det nye systemet for finanisering av polikliniske prøver likevel ikke skal innføres for patologifaget. Man erkjenner at systemet ikke egner seg og viderefører inntil videre dagens takster.

Kodene som lå til grunn for finansieringsordningen skulle opprinnelig ikke brukes til finansiering, men direktoratet endret intensjonen under arbeidet. At kodene nå legges på is er derfor en naturlig følge av grunnlaget for utarbeidingen. 

Dagens takster er for lave og ikke justert på mange år. La oss derfor håpe på enda en god nyhet innen kort tid! 

Brevet finner du som vedlegg.Sommerhilsen med bekymring og dikt

Stryrets sommerhilsen inneholder blant annet en advarsel mot innføringen av det nye finansieringssystemet i patologi. Patologikodene i Norsk laboratoriekodeverk er utarbeidet med bakgrunn i rekvireringsbehov og egner seg ikke til finanisering. DNP har nylig sendt et bekymringsbrev til Helsedirektoratet om den planlagte finansieringsmodellen. Brevet finner du som vedlegg, blant annet i tillegg til sommerdikt fra André Bjerke.

Disputas om markører ved brystkreft

Sura Aziz forsvarer 27.juni i Bergen sin doktorgrad med tittelen Biological and clinico-pathologic markers in breast cancer, with focus on histologic features, markers of proliferation and angiogenesis. Aziz har gjort et viktig arbeid for vurdering av Ki-67 og blant annet vist at prognostisk cut-of er avhengig av type vev som undersøkes (hele snitt/nålebiopsier/TMA). Om funnet at andelen Ki 67 i lymfeknutemetastaser er en uavhengig markør for residiv-risiko vil medføre mer patolog-arbeid, vil sikkert bli gjenstand for diskusjon på disputasen - og senere.
Lykke til!

Hos patologen i Ålesund - en reise verdt!

Patologen i Ålesund lever opp til sitt gode navn og rykte, bokstavelig talt. Fra 1986 er Bjørn Westre den ukronede keiser og har i mange år regjert alene. Man går ikke ut fra hans kontor uten å være minst en faglig diskusjon rikere.
Avdelingen satser nå aktivt på utvidelse og utdanning av kortreiste spesialister. Her er en av de kortreiste: Camilla Jøsok Nybø, avbrutt i frysesnittsdiagnostikk av en ovarialtumor.

 

Disputas om stromareaksjon ved prostatakarsinomer

Thorstein Sæter er under utdanning i urologi på sykehuset i Arendal og har fullført sitt forskningsprosjekt under veiledning av patologen Ulrika Axcrona ved OUS. Emnet er  "Prognostic factors in prostate cancer biopsies: A population-based cohort study " og disputasen finner sted 8.mai.  Prøveforelesningsemnet er nært relatert til selve graden: "Tissue biomarkers in prostate cancer".

Doktorgrad - for 2.gang!

Björn Logi Isfoss, overlege ved Avd. for patologi Sykehuset Telemark og PhD fra UiO i 2014, gjør det én gang til: en ny avhandling med tittelen "Histologic Characterization of Stem Cells in Mammary Epithelium and Stroma" forsvares fredag 28.april ved Universitetet i Lund, Sverige.

Kjell Sandnes døde 28.februar.

Kjell Sandnes ble 96 år. Han arbeidet som patolog på Rikshospitalet, Lillehammer og i Drammen, inntil han pensjonerte seg i 1988.  Hans tidligere sjef og avdelingsoverlege i Drammen, Reidar Harket, har skrevet minneord.

214 sider. Side 1 av 11

search

Spesialiteter

Fjern Patologi

Emner