Søkeresultat: Patologi

search

Periode

  • År: Måned:

205 sider. Side 1 av 11

Rekkefølge:

Med forskning som ståsted i patologien

Nettsiden presenterer patologer i forskning. Turen er denne gang kommet til medlem av Forskningsutvalget i DNP, Sonja E. Steigen ved UNN i Tromsø. Sonja er patolog og forsker, og kjent i patologmiljøet som en dame med stort engasjement og med et bredt interessefelt.

Patologer møter publikum i Oslo

22. - 23. september arrangeres Forskningstorget på Universitetsplassen i Oslo, og for første gang er patologien representert. Publikum vil kunne se snitt fra sykdommer i mikroskop, lære om patologiens betydning både for riktig sykdomsbehandling og forskning  og teste sine egne evner til å bedømme hva som er god- eller ondartet.  

ECP i Amsterdam

Mer enn 3000 overveiende europeiske patologer var samlet sist uke for å lære, diskutere og utveksle erfaringer og kunnskap. Kongressen åpnet med å oppheve tyngdekraften, men tittelen "Pathology for patient care" var jordnær nok og vitnet om fagets sentrale rolle i pasientbehandlingen. En stor del av norske kolleger var presentert med faglige bidrag. 

Fornuftig om screening

Kvinner kan føle seg trygge med dagens screening-system, skriver  Sveinung Sørbye, Ying Chen og Ameli Tropé i en kronikk i Dagbladet. I 2015 fikk 370 kvinner livmorhalskreft. Flesteparten av disse er i et tidlig stadium, der prognosene er gode. Uten screening ville dette tallet vært på over 1000.

Ny finansieringsordning avlyst!

Fornuften har seiret. Helsedirektoratet svarer på DNP-styrets henvendelse at det nye systemet for finanisering av polikliniske prøver likevel ikke skal innføres for patologifaget. Man erkjenner at systemet ikke egner seg og viderefører inntil videre dagens takster.

Kodene som lå til grunn for finansieringsordningen skulle opprinnelig ikke brukes til finansiering, men direktoratet endret intensjonen under arbeidet. At kodene nå legges på is er derfor en naturlig følge av grunnlaget for utarbeidingen. 

Dagens takster er for lave og ikke justert på mange år. La oss derfor håpe på enda en god nyhet innen kort tid! 

Brevet finner du som vedlegg.Sommerhilsen med bekymring og dikt

Stryrets sommerhilsen inneholder blant annet en advarsel mot innføringen av det nye finansieringssystemet i patologi. Patologikodene i Norsk laboratoriekodeverk er utarbeidet med bakgrunn i rekvireringsbehov og egner seg ikke til finanisering. DNP har nylig sendt et bekymringsbrev til Helsedirektoratet om den planlagte finansieringsmodellen. Brevet finner du som vedlegg, blant annet i tillegg til sommerdikt fra André Bjerke.

Disputas om markører ved brystkreft

Sura Aziz forsvarer 27.juni i Bergen sin doktorgrad med tittelen Biological and clinico-pathologic markers in breast cancer, with focus on histologic features, markers of proliferation and angiogenesis. Aziz har gjort et viktig arbeid for vurdering av Ki-67 og blant annet vist at prognostisk cut-of er avhengig av type vev som undersøkes (hele snitt/nålebiopsier/TMA). Om funnet at andelen Ki 67 i lymfeknutemetastaser er en uavhengig markør for residiv-risiko vil medføre mer patolog-arbeid, vil sikkert bli gjenstand for diskusjon på disputasen - og senere.
Lykke til!

Hos patologen i Ålesund - en reise verdt!

Patologen i Ålesund lever opp til sitt gode navn og rykte, bokstavelig talt. Fra 1986 er Bjørn Westre den ukronede keiser og har i mange år regjert alene. Man går ikke ut fra hans kontor uten å være minst en faglig diskusjon rikere.
Avdelingen satser nå aktivt på utvidelse og utdanning av kortreiste spesialister. Her er en av de kortreiste: Camilla Jøsok Nybø, avbrutt i frysesnittsdiagnostikk av en ovarialtumor.

 

Disputas om stromareaksjon ved prostatakarsinomer

Thorstein Sæter er under utdanning i urologi på sykehuset i Arendal og har fullført sitt forskningsprosjekt under veiledning av patologen Ulrika Axcrona ved OUS. Emnet er  "Prognostic factors in prostate cancer biopsies: A population-based cohort study " og disputasen finner sted 8.mai.  Prøveforelesningsemnet er nært relatert til selve graden: "Tissue biomarkers in prostate cancer".

Doktorgrad - for 2.gang!

Björn Logi Isfoss, overlege ved Avd. for patologi Sykehuset Telemark og PhD fra UiO i 2014, gjør det én gang til: en ny avhandling med tittelen "Histologic Characterization of Stem Cells in Mammary Epithelium and Stroma" forsvares fredag 28.april ved Universitetet i Lund, Sverige.

Kjell Sandnes døde 28.februar.

Kjell Sandnes ble 96 år. Han arbeidet som patolog på Rikshospitalet, Lillehammer og i Drammen, inntil han pensjonerte seg i 1988.  Hans tidligere sjef og avdelingsoverlege i Drammen, Reidar Harket, har skrevet minneord.

Viktige diskusjoner

- og et høyt faglig nivå preget årsmøtet. PDL1-testing, biobanking og kvalitetssikring av diagnostikk og utdanning var blant de mange temaer som ble berørt. Nytt i år var T-skjorter med logo  til alle som bidro. Ikke minst til kurskomiteen, som gjorde en utmerket jobb!
Og så fikk DNP en ny underforening: Norsk Forening for Molekylærpatologi (NFM) så dagens lys - her representert ved Hege G. Russnes og Emilius Janssen.

Forskningsprisen til Marit Valla!

Også i år gikk prisen på 10.000 kroner til patologimiljøet i Trondheim. Stipendiat og PhD-kandidat Marit Valla bidro med to faglige foredrag, som begge ble vurdert som blant de to beste. Juryen bestemte seg for presentasjonen av FGD5 gen-amplifikasjon som en prognostisk markør i brystkreft av luminal type. Marit Valla er en uvanlig dyktig foreleser, med evne til å formidle vanskelig stoff på en forståelig måte - og med god og original forskning.

Og prisen for beste påskenøtt gikk til Ida Viken Stalund fra patologimiljøet i Bergen.

Jan Vincents Johannessen nytt æresmedlem

Et æresmedlemskap på overtid, uttalte styremedlem Rolf Bruun Bie i sin tale til Jan Vincents Johannessen. JVJ er mannen bak DNPs karakteristiske logo, som han kreerte i anledning DNPs 75 års jublieum i 1998. I tillegg er han Norges eneste patolog med kjendis-status, en av våre yngste og lengstsittende sykehusdirektører og  den yngste og til nå eneste norske president i Den europeiske patologforening.

Patologifaget ved en korsvei

Digitalisering av patologifaget vil komme, ikke bare på grunn av behov for bedre interaksjon med kolleger, enklere organisering av tverrfaglige møter og mer målrettet undervisning, men også mht kvalitetsikring. Anna Bodén fra Linköping og Sabine Leh fra Haukeland presenterte sine digitaliserte hverdager. Budskapet er klart: Det er påkrevet med et samordnet digitalt løft - og det vil koste! 

Også tradisjonelle metoder var gjenstand for diskusjon på årsmøtekurset.

Patologer samlet i Tromsø

I tre dager skal rundt hundre patologer fra hele landet diskutere metoder, prognostiske markører, forskningsnytt og diagnostikk. Som en innledniung til møtet: ta en titt på intervjuet med DNP-leder Ying Chen i Tidsskriftet. Om få timer vil møtet åpne med diskusjon om bl.a. digitaliserte metoder, som Chen berører.

CCBIO får midler fra Thons forskningstiftelse

En rekke priser for nasjonal og internasjonal forskning og undervisning ble utdelt fra Olav Thons forskningsstiftelse 2.mars. Parhestene Lars Akslen og Elisabeth Wik i CCBIO mottok 1,5 millioner kroner til studentaktiv forskning og utveksling.  Midlene skal brukes til forskningsstipend over tre år og involvere opphold, kursdeltagelse og nettverksbygging med Harvard.
Vi gratulerer!

Disputas om mammascreening

Pål Suhrke har forsket på effekten av mammografi-screening og forsvarer sin doktorgrad: "The incidence and treatment of breast cancer in Norway over three decades. The relationship between mammography. hormone therapy use and overdiagnosis" 9.mars i Oslo. Suhrkes arbeider har vært publisert i bl.a. Lancet og BMJ og har dannet basis for mye av debatten rundt bryst-kreftscreeningen i Norge. Suhrkes hovedveileder er Per-Henrik Zahl.

Hos Moinfar i Linz

Elin Mortensen har vært på besøk hos mammapatologen Farid Moinfar i Linz, Østerrike. Les hennes beretning om oppholdet her.

Brynjulv Øystese, 10.03.1931 - 03.08.2016

Brynjulv Øystese sovnet sist sensommer stille inn på Stavern sykehjem, 85 år gammel.  Med Øysteses død er den siste av de opprinnelige medeierne av  Laboratorium for Patologi AS borte.

205 sider. Side 1 av 11

search

Spesialiteter

Fjern Patologi

Emner