Søkeresultat: Patologi

search

Periode

  • År: Måned:

186 sider. Side 1 av 10

Rekkefølge:

Brynjulv Øystese, 10.03.1931 - 03.08.2016

Brynjulv Øystese sovnet sist sensommer stille inn på Stavern sykehjem, 85 år gammel.  Med Øysteses død er den siste av de opprinnelige medeierne av  Laboratorium for Patologi AS borte.

Forskning forebygger utbrenthet!

Å drive forskning ved siden av rutinepatologi, kan forebygge utbrenthet, hevder professor Sverre H Torp, som er først ut i Forskningsutvalgets presentasjon av forskere i patologi i Norge.


Fra kronisk til akutt: Nytt fokus på ressursmangel i patologien

Biomarkøren PD-L1 er nok et eksempel på nye oppgaver som skal håndteres av patologene, uten at ressurs-situasjonen er vurdert.

Bølger av nye arbeidsoppgaver har regelmessig truffet avdelingene opp gjennom årene som følge av nye screeningprogram, forskningsprosjekter, endret behandling eller politiske beslutninger – og alle har hatt det til felles at patologi-situasjonen enten ikke har vært vurdert – eller at den har vært ignorert.  

Den årlige julegaven - reisestipend!

Som i de foregående år: igjen er det mulig å søke reise/forskningsstipend fra patologforeningen. 100.000 kroner skal fordeles. Benytt sjansen!

Julehilsen

Det nasjonale samarbeidet om spesialistutdanningen, forskningsinnsats og fokus på kvalitet fremheves i årets julebrev, der styreleder i DNP takker alle for innsatsen i året som snart er omme.

Nytt forskningsutvalg!

Nye medlemmer er Sverre Torp (St Olavs/NTNU), Sonja Steigen (UNN/UiTø), Hege Russnes (OUS/ UiO) og Elisabeth Wik (halvt skjult leder, HUS/UiB).

Forskning er basis for all patologi-diagnostikk. At det er knapt med ressurser til forsknings-, kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innen patologien, er derfor kritisk. Forskningsutvalget planlegger en rekke ulike tiltak for å motivere og stimulere til økt aktivitet. Å synliggjøre faget er vesentlig av hensyn til pasientenes sikkerhet, ikke minst ved innføring av nye, og forhåpentligvis forskningsbaserte, behandlingsmetoder.

Van Nuys

er navnet på et sted sør i California, og ikke - som flere tror - etternavnet til en mann. Det prognostiske klassifikasjonssystemet ble oppkalt etter stedet for det første bryst-senteret i USA, stiftet av Dr. Melvin Silverstein i 1979. 

Disputas på brystkreft med diskusjon om Ki-67

Patologen Gøril Knutsvik forsvarer 31.oktober sin avhandling "Biomarkers in breast cancer, with special focus on tumor cell proliferation".  Internasjonalt finnes ingen enighet om hvordan celledeling skal bestemmes eller hvilken grense for Ki67 man skal sette for utvelgelse av pasienter til cellegiftbehandling. Knutsvik har blant annet gjort viktige funn mht når og hvordan Ki67 skal telles. 

Kvalitetsregistrene bidrar til ønsket standardisering

På patologforeningens faggruppesamling 17.oktober presenterte Direktør Giske Ursin ferske data fra de åtte kvalitetsregistrene i Kreftregisteret. De nye årsrapportene som snart publiseres viser tydelig effekten av standardisering av rapportering og bør være pliktlesing for alle patologer. Faggruppelederne var samstemte i behovet for standardiserte diagnoseoppsett og vil fremme forslag til felles, nasjonale maler for DNPs neste årsmøtet.

PD-L1

Bare få dager etter at Beslutningsforum godkjente behandling i andrelinje av ikke-småcellet lungekreft med PD-L1 hemmeren pembrolizumab, foreligger retningslinjene fra Faggruppe for lungepatologi ved Elin Richardsen fra Tromsø og Norsk lungekreftgruppe ved onkolog Odd T Brustugun. Begge har nylig påpekt at ressurser i patologien kan være en flaskehals for gjennomføringen av analysen og at avdelingene raskt må tilføres ressurser. 

Norsk bronse i Køln

Den europeiske patologikongressen var i år internasjonal (ESP/IAP), med over 4000 deltagere fra mer enn130 land.  Medisinstudent Amalie Abrahamsen Svanøe fra forskerlinjen i Bergen fikk pris for tredje beste "oral presentation", om brystkreft hos yngre kvinner. Her er de tre bronse, gull og sølv-vinnerne flankert av ESP-president og leder av bedømmelseskomiteen.

Per Brandtzæg er død.

En av Norges mest meritterte - og sikkert mest sympatiske - forskere  gikk bort 11.september 2016. Best kjent er Per Brandtzæg for sine banebrytende arbeider om slimhinnenes immunologi, men da han ble kåret til æresmedlem av DNP i 1998, var det hans engasjement for forskningens kår som ble fremhevet. "Han er Terje Vigen i norsk medisinsk forskning, som ror til kongen når det blir for magre kår i lille Norge", het det den gang.

Patologien på Ahus klar for akkreditering

Etter flere års forberedelser er nå også avdeling for patologi på Ahus klar for akkreditering. Avdelingen satser høyt og har fått godkjent akkrediteringssøknad av den laboratorietekniske delen av både cytologi og histologi, samt store deler av diagnostikken. 

Norske patologer i internasjonalt historieverk

Det tyske Springer-Verlag har satset stort på et 20-binds papir- og nettbasert læreverk med tittelen Encyclopedia of Pathology med den hollandske patologen Hans van Krieken i Nijmegen som hovedredaktør. Ett av bindene  er viet fagets historie og redigeres av Jan van den Tweel, professor ved Universitetet i Utrecht. Boken Pioneers in Pathology kommer på markedet i løpet av 2017. 
Tre norske patologer peker seg ut som kandidater til historieverket. Ole Didrik Lærum forteller her hvorfor.

Sommerbrev fra leder

I sin sommerhilsen presiserer DNP-lederen blant annet hva som har måttet vike ved innføringen av pakkeforløpene, noe hun også nylig ble intervjuet om i Dagens Medisin.

Reisebrev fra Nottingham

Ingunn Stefansson brukte overlegepermisjonen til å oppdatere seg på mammapatologi ved å besøke avdeling for patologi og professor Ian Ellis i Nottingham. Oppholdet ble gjennomført med stipend fra DNP.
Les om hennes møte med engelsk patologi, med morfologien i fokus.

 

Placentapatologi - ny disputas!

15.juni  forsvarer Gitta Turowski sitt arbeid om klassifisering av sykelige forandringer i placenta. Fokus på perinatal- og placentapatologi på OUS gir frukter, med to disputaser på kort tid. 
Gitta er godt kjent for de fleste norske patologer som har nytt godt av hennes placentakompendium eller deltatt i kurs, og kommer også snart med bok om temaet.

Disputas over eksperimentell perinatalpatologi

Tidligere vinner av patologforeningens forskningspris, Sigrid Bjørnstad, forsvarer sin doktorgrad "Morphological and molecular aspects of hormone receptor signalling in developing lungs and cerebellum; an experimental study in the chicken"  onsdag 11.mai.
Bjørnstad forskning er et bidrag til å avdekke medikamenters innvirkning på menneskefostre.

Professorat i molekylærpatologi

Molekylærpatologisk satsing er ikke bare nødvendig på nasjonalt plan. Universitetet i Oslo tenker strategisk og ønsker å være med i den rivende utviklingen. Et nytt professorat (alternativt amanuensis-stilling) er nå utlyst, med søknadsfrist 5.august. Stillingen innebærer også undervisningsansvar innen patologi og kombineres med en 20% stilling på avdeling for patologi ved OUS.  Utlysningsteksten finner du her. 

Forskningsprisen til Marit Valla!

Patologforeningens forskningspris på 10.000 kroner gikk i år til Marit Valla for foredraget "Molecular subtypes of breast cancer: long term incidence trends and prognostic differences." Arbeidet inngår i Marits doktorgradsarbeide om brystkreft.
Prisen for beste påskeegg gikk til Justyna Sliwinska fra Vestfold og posterprisen til Charlotte Vaysse, OUS. 

186 sider. Side 1 av 10

search

Spesialiteter

Fjern Patologi

Emner