Søkeresultat: Patologi

search

Periode

  • År: Måned:

221 sider. Side 1 av 12

Rekkefølge:

Forskning har ringvirkninger

I serien «Forskere i patologi» presenterer Forskningsutvalget denne gangen Ben Davidson, patolog ved OUS/Radiumhospitalet og professor ved UiO. Forskning er ikke minst viktig for diagnostikken, påpeker han, med ringvirkninger både for kvalitetssikringsarbeid og metodeutvikling.
Elisabeth Wik i FU har intervjuet Ben.

Viktige søknadsfrister i januar!

For deg som trenger tilskudd til forskning, vil arrangere et møte, dra på kurs eller kongresser, eller feks. ønsker utenlandsopphold til fordyping: siste mulighet for å søke DNPs fond er 30.januar!

Enda kortere er den hvis du vil være med på ESP's Academy til fremme av forskning i juni i Brussel: Fristen der er 12.januar - og først må den innom DNP for anbefaling. Så her må du hive deg rundt!

Julehilsen fra Ying!

Styret har hatt nok et aktivt år. Leder i DNP, Ying Chen, oppsummerer året med en hilsen til oss alle. Samtidig takker hun for seg. Ying har sittet som leder i tre perioder. Årsmøtet vil vise oss hvem som vil "hoppe etter Wirkola"..

Undervisningsprisen til Else Marit Løberg

Medisinstudentene ved Universitetet i Oslo setter pris på god undervisning. Hvert år kårer avgangskullet den beste underviseren i det siste studieåret. Professor Else Marit Løberg  ved OUS Ullevål gir dem patologiundervisning som engasjerer, som forstås og som huskes. 

Lars Aage Solberg

Enda en patolog har forlatt reservebenken: Lars Aage Solberg døde 11.november, men var yrkesaktiv lenge ut over pensjonsalderen. Generasjonen patologer han har oppdratt vil ikke minst huske ham for hans blide personlighet og avvæpnende vesen.
Minneord er skrevet av kolleger fra Ullevål.

Per Wetteland til minne

Patologen Per Wetteland ble 93 år gammel. Han minnes som en kollega med åpen dør, med nysjerrighet for vanskelige kasus og nøyaktighet. Kolleger fra Rikshospitalet har forfattet minneord.

Den store publikumsdagen!

15.november stilte patologer på stand, fra Tromsø i nord; Bergen i vest til Stavanger i sør. Patologene i Trondheim (se bildet) fremførte egenproduserte filmer på storskjerm i tillegg til å vise fram parafinblokker, forskning og DNPs logo på T-skjorter. Også Lillehammer var med.

International Pathology Day!

15.november finner tusenvis av arrangementer sted over hele verden, deriblant i Norge. Vi er herostratisk berømt gjennom TV-serier med patologer i hovedrollen, men få vet hva vi egentlig driver med: nemlig å stille diagnoser på levende. En stor del av Norges befolkning vet ikke at patologen alt har bidratt til deres helse: det er vi som gransker celleprøven fra livmorhalsen, sjekker ut føflekken som godartet eller stiller kreftdiagnosen på nåle-prøven fra brystet  - for å nevne noe. Men før prøven når patologens øye, må den gå et stykke vei.

Fra rekvisisjon til register - nasjonal plan for digital patologi

"Rett prøve til rett patolog til rett tid"  er målet for det nasjonale løftet for digital patologi. Nasjonal plan ble presentert på faggruppemøtet av prosjektleder Line Rodahl Dokset og prosjektgrupppemedlem Inger Nina Farstad. Progresjonen varsler om snarlige endringer som også den enkelte avdeling vil merke: Prosjektstart var 2016, konseptrapport levert i 2017 og gjennomføring planlagt fra 2018. 

Faggruppene - DNPs ryggrad

Det er faget som teller, det er diagnostikken alt handler om. Som fagmedisinsk forening har styret i DNP skjønt dette. For femte år på rad var faggruppene samlet til felles seminar.
Tretten av totalt 15 faggrupper var representert på Holmen fjordhotell i Asker de siste to dagene i oktober. Tema var blant annet DNPs strategi framover.

Bakgrunn og historisk

Hos patologene på Innlandet

 Avdelingen midt på Østlandet  har utbyggingsplaner både på kort og lang sikt og god rekruttering av yngre leger til patologifaget, men er ennå avhengig av hjelp fra eksterne spesialister fra bemanningsbyrå for å greie hverdagen forteller avdelingsoverlege Rune Waalen. Line Aas Sandstad er en av fire dedikerte LIS'er på Lillehammer.

Sertifisering av obduksjonsteknikere

For tredje gang har det vært arrangert kurs for obduksjonsteknikere, igjen med deltagere fra Norge, Sverige og Danmark. Seks kandidater tilbrakte to fulle dager på Lillehammer og lærte om hygiene, etikk, lovgivning og teknikk. Det hele ble avsluttet med en times eksamen.

Arkadi Karpov til minne

Kompetent lagspiller, dyktig, snill, aldri nei og ikke minst: utrolig effektiv. Slik ble patologen Arkadi Karpov karakterisert i minnestunden på Ahus nylig. Arkadi døde uventet 1.oktober. Sjokket over å ha mistet en sentral medarbeider vil prege avdeling for patologi på Ahus i lang tid fremover.

Disputas om molekylære undertyper av brystkreft

Marit Valla forsvarer sin doktograd med tittelen "Molecular subtypes of breast cancer - incidence and prognosis"  ved NTNU i Trondheim 12. oktober. Forskningsmaterialet er enormt. Mer enn 50 000 kvinner født fra 1886-1977 inngår i studiepopulasjonen og over 1400 svulster har vært reklassifisert mht molekylære subtyper og insidensutvikling.

Årsmøte i Norsk Forening for Molekylærpatologi

Den nystiftede foreningen i molekylærpatologi har sitt første årsmøte 15.  november. Molekylærpatologi er et fagfelt som er tverrfaglig med patologer, molekylærbiologer, ingeniører og bioinformatikere. Møtet arrangeres i regi av Onkologisk Forum som arrangeres 16.-17.november,  og er åpent for alle interesserte.

Med forskning som ståsted i patologien

Nettsiden presenterer patologer i forskning. Turen er denne gang kommet til medlem av Forskningsutvalget i DNP, Sonja E. Steigen ved UNN i Tromsø. Sonja er patolog og forsker, og kjent i patologmiljøet som en dame med stort engasjement og med et bredt interessefelt.

Patologer møter publikum i Oslo

22. - 23. september arrangeres Forskningstorget på Universitetsplassen i Oslo, og for første gang er patologien representert. Publikum vil kunne se snitt fra sykdommer i mikroskop, lære om patologiens betydning både for riktig sykdomsbehandling og forskning  og teste sine egne evner til å bedømme hva som er god- eller ondartet.  

ECP i Amsterdam

Mer enn 3000 overveiende europeiske patologer var samlet sist uke for å lære, diskutere og utveksle erfaringer og kunnskap. Kongressen åpnet med å oppheve tyngdekraften, men tittelen "Pathology for patient care" var jordnær nok og vitnet om fagets sentrale rolle i pasientbehandlingen. En stor del av norske kolleger var presentert med faglige bidrag. 

Fornuftig om screening

Kvinner kan føle seg trygge med dagens screening-system, skriver  Sveinung Sørbye, Ying Chen og Ameli Tropé i en kronikk i Dagbladet. I 2015 fikk 370 kvinner livmorhalskreft. Flesteparten av disse er i et tidlig stadium, der prognosene er gode. Uten screening ville dette tallet vært på over 1000.

221 sider. Side 1 av 12

search

Spesialiteter

Fjern Patologi

Emner