Søkeresultat: Patologi

search

Periode

  • År: Måned:

192 sider. Side 1 av 10

Rekkefølge:

Jan Vincents Johannessen nytt æresmedlem

Et æresmedlemskap på overtid, uttalte styremedlem Rolf Bruun Bie i sin tale til Jan Vincents Johannessen. JVJ er mannen bak DNPs karakteristiske logo, som han kreerte i anledning DNPs 75 års jublieum i 1998. I tillegg er han Norges eneste patolog med kjendis-status, en av våre yngste og lengstsittende sykehusdirektører og  den yngste og til nå eneste norske president i Den europeiske patologforening.

Patologifaget ved en korsvei

Digitalisering av patologifaget vil komme, ikke bare på grunn av behov for bedre interaksjon med kolleger, enklere organisering av tverrfaglige møter og mer målrettet undervisning, men også mht kvalitetsikring. Anna Bodén fra Linköping og Sabine Leh fra Haukeland presenterte sine digitaliserte hverdager. Budskapet er klart: Det er påkrevet med et samordnet digitalt løft - og det vil koste! 

Også tradisjonelle metoder var gjenstand for diskusjon på årsmøtekurset.

Patologer samlet i Tromsø

I tre dager skal rundt hundre patologer fra hele landet diskutere metoder, prognostiske markører, forskningsnytt og diagnostikk. Som en innledniung til møtet: ta en titt på intervjuet med DNP-leder Ying Chen i Tidsskriftet. Om få timer vil møtet åpne med diskusjon om bl.a. digitaliserte metoder, som Chen berører.

CCBIO får midler fra Thons forskningstiftelse

En rekke priser for nasjonal og internasjonal forskning og undervisning ble utdelt fra Olav Thons forskningsstiftelse 2.mars. Parhestene Lars Akslen og Elisabeth Wik i CCBIO mottok 1,5 millioner kroner til studentaktiv forskning og utveksling.  Midlene skal brukes til forskningsstipend over tre år og involvere opphold, kursdeltagelse og nettverksbygging med Harvard.
Vi gratulerer!

Disputas om mammascreening

Pål Suhrke har forsket på effekten av mammografi-screening og forsvarer sin doktorgrad: "The incidence and treatment of breast cancer in Norway over three decades. The relationship between mammography. hormone therapy use and overdiagnosis" 9.mars i Oslo. Suhrkes arbeider har vært publisert i bl.a. Lancet og BMJ og har dannet basis for mye av debatten rundt bryst-kreftscreeningen i Norge. Suhrkes hovedveileder er Per-Henrik Zahl.

Hos Moinfar i Linz

Elin Mortensen har vært på besøk hos mammapatologen Farid Moinfar i Linz, Østerrike. Les hennes beretning om oppholdet her.

Brynjulv Øystese, 10.03.1931 - 03.08.2016

Brynjulv Øystese sovnet sist sensommer stille inn på Stavern sykehjem, 85 år gammel.  Med Øysteses død er den siste av de opprinnelige medeierne av  Laboratorium for Patologi AS borte.

Forskning forebygger utbrenthet!

Å drive forskning ved siden av rutinepatologi, kan forebygge utbrenthet, hevder professor Sverre H Torp, som er først ut i Forskningsutvalgets presentasjon av forskere i patologi i Norge.


Fra kronisk til akutt: Nytt fokus på ressursmangel i patologien

Biomarkøren PD-L1 er nok et eksempel på nye oppgaver som skal håndteres av patologene, uten at ressurs-situasjonen er vurdert.

Bølger av nye arbeidsoppgaver har regelmessig truffet avdelingene opp gjennom årene som følge av nye screeningprogram, forskningsprosjekter, endret behandling eller politiske beslutninger – og alle har hatt det til felles at patologi-situasjonen enten ikke har vært vurdert – eller at den har vært ignorert.  

Den årlige julegaven - reisestipend!

Som i de foregående år: igjen er det mulig å søke reise/forskningsstipend fra patologforeningen. 100.000 kroner skal fordeles. Benytt sjansen!

Julehilsen

Det nasjonale samarbeidet om spesialistutdanningen, forskningsinnsats og fokus på kvalitet fremheves i årets julebrev, der styreleder i DNP takker alle for innsatsen i året som snart er omme.

Nytt forskningsutvalg!

Nye medlemmer er Sverre Torp (St Olavs/NTNU), Sonja Steigen (UNN/UiTø), Hege Russnes (OUS/ UiO) og Elisabeth Wik (halvt skjult leder, HUS/UiB).

Forskning er basis for all patologi-diagnostikk. At det er knapt med ressurser til forsknings-, kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innen patologien, er derfor kritisk. Forskningsutvalget planlegger en rekke ulike tiltak for å motivere og stimulere til økt aktivitet. Å synliggjøre faget er vesentlig av hensyn til pasientenes sikkerhet, ikke minst ved innføring av nye, og forhåpentligvis forskningsbaserte, behandlingsmetoder.

Van Nuys

er navnet på et sted sør i California, og ikke - som flere tror - etternavnet til en mann. Det prognostiske klassifikasjonssystemet ble oppkalt etter stedet for det første bryst-senteret i USA, stiftet av Dr. Melvin Silverstein i 1979. 

Disputas på brystkreft med diskusjon om Ki-67

Patologen Gøril Knutsvik forsvarer 31.oktober sin avhandling "Biomarkers in breast cancer, with special focus on tumor cell proliferation".  Internasjonalt finnes ingen enighet om hvordan celledeling skal bestemmes eller hvilken grense for Ki67 man skal sette for utvelgelse av pasienter til cellegiftbehandling. Knutsvik har blant annet gjort viktige funn mht når og hvordan Ki67 skal telles. 

Kvalitetsregistrene bidrar til ønsket standardisering

På patologforeningens faggruppesamling 17.oktober presenterte Direktør Giske Ursin ferske data fra de åtte kvalitetsregistrene i Kreftregisteret. De nye årsrapportene som snart publiseres viser tydelig effekten av standardisering av rapportering og bør være pliktlesing for alle patologer. Faggruppelederne var samstemte i behovet for standardiserte diagnoseoppsett og vil fremme forslag til felles, nasjonale maler for DNPs neste årsmøtet.

PD-L1

Bare få dager etter at Beslutningsforum godkjente behandling i andrelinje av ikke-småcellet lungekreft med PD-L1 hemmeren pembrolizumab, foreligger retningslinjene fra Faggruppe for lungepatologi ved Elin Richardsen fra Tromsø og Norsk lungekreftgruppe ved onkolog Odd T Brustugun. Begge har nylig påpekt at ressurser i patologien kan være en flaskehals for gjennomføringen av analysen og at avdelingene raskt må tilføres ressurser. 

Norsk bronse i Køln

Den europeiske patologikongressen var i år internasjonal (ESP/IAP), med over 4000 deltagere fra mer enn130 land.  Medisinstudent Amalie Abrahamsen Svanøe fra forskerlinjen i Bergen fikk pris for tredje beste "oral presentation", om brystkreft hos yngre kvinner. Her er de tre bronse, gull og sølv-vinnerne flankert av ESP-president og leder av bedømmelseskomiteen.

Per Brandtzæg er død.

En av Norges mest meritterte - og sikkert mest sympatiske - forskere  gikk bort 11.september 2016. Best kjent er Per Brandtzæg for sine banebrytende arbeider om slimhinnenes immunologi, men da han ble kåret til æresmedlem av DNP i 1998, var det hans engasjement for forskningens kår som ble fremhevet. "Han er Terje Vigen i norsk medisinsk forskning, som ror til kongen når det blir for magre kår i lille Norge", het det den gang.

Patologien på Ahus klar for akkreditering

Etter flere års forberedelser er nå også avdeling for patologi på Ahus klar for akkreditering. Avdelingen satser høyt og har fått godkjent akkrediteringssøknad av den laboratorietekniske delen av både cytologi og histologi, samt store deler av diagnostikken. 

Norske patologer i internasjonalt historieverk

Det tyske Springer-Verlag har satset stort på et 20-binds papir- og nettbasert læreverk med tittelen Encyclopedia of Pathology med den hollandske patologen Hans van Krieken i Nijmegen som hovedredaktør. Ett av bindene  er viet fagets historie og redigeres av Jan van den Tweel, professor ved Universitetet i Utrecht. Boken Pioneers in Pathology kommer på markedet i løpet av 2017. 
Tre norske patologer peker seg ut som kandidater til historieverket. Ole Didrik Lærum forteller her hvorfor.

192 sider. Side 1 av 10

search

Spesialiteter

Fjern Patologi

Emner