Søkeresultat: Patologi

search

Periode

  • År: Måned:

197 sider. Side 1 av 10

Rekkefølge:

Disputas om stromareaksjon ved prostatakarsinomer

Thorstein Sæter er under utdanning i urologi på sykehuset i Arendal og har fullført sitt forskningsprosjekt under veiledning av patologen Ulrika Axcrona ved OUS. Emnet er  "Prognostic factors in prostate cancer biopsies: A population-based cohort study " og disputasen finner sted 8.mai.  Prøveforelesningsemnet er nært relatert til selve graden: "Tissue biomarkers in prostate cancer".

Doktorgrad - for 2.gang!

Björn Logi Isfoss, overlege ved Avd. for patologi Sykehuset Telemark og PhD fra UiO i 2014, gjør det én gang til: en ny avhandling med tittelen "Histologic Characterization of Stem Cells in Mammary Epithelium and Stroma" forsvares fredag 28.april ved Universitetet i Lund, Sverige.

Kjell Sandnes døde 28.februar.

Kjell Sandnes ble 96 år. Han arbeidet som patolog på Rikshospitalet, Lillehammer og i Drammen, inntil han pensjonerte seg i 1988.  Hans tidligere sjef og avdelingsoverlege i Drammen, Reidar Harket, har skrevet minneord.

Viktige diskusjoner

- og et høyt faglig nivå preget årsmøtet. PDL1-testing, biobanking og kvalitetssikring av diagnostikk og utdanning var blant de mange temaer som ble berørt. Nytt i år var T-skjorter med logo  til alle som bidro. Ikke minst til kurskomiteen, som gjorde en utmerket jobb!
Og så fikk DNP en ny underforening: Norsk Forening for Molekylærpatologi (NFM) så dagens lys - her representert ved Hege G. Russnes og Emilius Janssen.

Forskningsprisen til Marit Valla!

Også i år gikk prisen på 10.000 kroner til patologimiljøet i Trondheim. Stipendiat og PhD-kandidat Marit Valla bidro med to faglige foredrag, som begge ble vurdert som blant de to beste. Juryen bestemte seg for presentasjonen av FGD5 gen-amplifikasjon som en prognostisk markør i brystkreft av luminal type. Marit Valla er en uvanlig dyktig foreleser, med evne til å formidle vanskelig stoff på en forståelig måte - og med god og original forskning.

Og prisen for beste påskenøtt gikk til Ida Viken Stalund fra patologimiljøet i Bergen.

Jan Vincents Johannessen nytt æresmedlem

Et æresmedlemskap på overtid, uttalte styremedlem Rolf Bruun Bie i sin tale til Jan Vincents Johannessen. JVJ er mannen bak DNPs karakteristiske logo, som han kreerte i anledning DNPs 75 års jublieum i 1998. I tillegg er han Norges eneste patolog med kjendis-status, en av våre yngste og lengstsittende sykehusdirektører og  den yngste og til nå eneste norske president i Den europeiske patologforening.

Patologifaget ved en korsvei

Digitalisering av patologifaget vil komme, ikke bare på grunn av behov for bedre interaksjon med kolleger, enklere organisering av tverrfaglige møter og mer målrettet undervisning, men også mht kvalitetsikring. Anna Bodén fra Linköping og Sabine Leh fra Haukeland presenterte sine digitaliserte hverdager. Budskapet er klart: Det er påkrevet med et samordnet digitalt løft - og det vil koste! 

Også tradisjonelle metoder var gjenstand for diskusjon på årsmøtekurset.

Patologer samlet i Tromsø

I tre dager skal rundt hundre patologer fra hele landet diskutere metoder, prognostiske markører, forskningsnytt og diagnostikk. Som en innledniung til møtet: ta en titt på intervjuet med DNP-leder Ying Chen i Tidsskriftet. Om få timer vil møtet åpne med diskusjon om bl.a. digitaliserte metoder, som Chen berører.

CCBIO får midler fra Thons forskningstiftelse

En rekke priser for nasjonal og internasjonal forskning og undervisning ble utdelt fra Olav Thons forskningsstiftelse 2.mars. Parhestene Lars Akslen og Elisabeth Wik i CCBIO mottok 1,5 millioner kroner til studentaktiv forskning og utveksling.  Midlene skal brukes til forskningsstipend over tre år og involvere opphold, kursdeltagelse og nettverksbygging med Harvard.
Vi gratulerer!

Disputas om mammascreening

Pål Suhrke har forsket på effekten av mammografi-screening og forsvarer sin doktorgrad: "The incidence and treatment of breast cancer in Norway over three decades. The relationship between mammography. hormone therapy use and overdiagnosis" 9.mars i Oslo. Suhrkes arbeider har vært publisert i bl.a. Lancet og BMJ og har dannet basis for mye av debatten rundt bryst-kreftscreeningen i Norge. Suhrkes hovedveileder er Per-Henrik Zahl.

Hos Moinfar i Linz

Elin Mortensen har vært på besøk hos mammapatologen Farid Moinfar i Linz, Østerrike. Les hennes beretning om oppholdet her.

Brynjulv Øystese, 10.03.1931 - 03.08.2016

Brynjulv Øystese sovnet sist sensommer stille inn på Stavern sykehjem, 85 år gammel.  Med Øysteses død er den siste av de opprinnelige medeierne av  Laboratorium for Patologi AS borte.

Forskning forebygger utbrenthet!

Å drive forskning ved siden av rutinepatologi, kan forebygge utbrenthet, hevder professor Sverre H Torp, som er først ut i Forskningsutvalgets presentasjon av forskere i patologi i Norge.


Fra kronisk til akutt: Nytt fokus på ressursmangel i patologien

Biomarkøren PD-L1 er nok et eksempel på nye oppgaver som skal håndteres av patologene, uten at ressurs-situasjonen er vurdert.

Bølger av nye arbeidsoppgaver har regelmessig truffet avdelingene opp gjennom årene som følge av nye screeningprogram, forskningsprosjekter, endret behandling eller politiske beslutninger – og alle har hatt det til felles at patologi-situasjonen enten ikke har vært vurdert – eller at den har vært ignorert.  

Den årlige julegaven - reisestipend!

Som i de foregående år: igjen er det mulig å søke reise/forskningsstipend fra patologforeningen. 100.000 kroner skal fordeles. Benytt sjansen!

Julehilsen

Det nasjonale samarbeidet om spesialistutdanningen, forskningsinnsats og fokus på kvalitet fremheves i årets julebrev, der styreleder i DNP takker alle for innsatsen i året som snart er omme.

Nytt forskningsutvalg!

Nye medlemmer er Sverre Torp (St Olavs/NTNU), Sonja Steigen (UNN/UiTø), Hege Russnes (OUS/ UiO) og Elisabeth Wik (halvt skjult leder, HUS/UiB).

Forskning er basis for all patologi-diagnostikk. At det er knapt med ressurser til forsknings-, kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innen patologien, er derfor kritisk. Forskningsutvalget planlegger en rekke ulike tiltak for å motivere og stimulere til økt aktivitet. Å synliggjøre faget er vesentlig av hensyn til pasientenes sikkerhet, ikke minst ved innføring av nye, og forhåpentligvis forskningsbaserte, behandlingsmetoder.

Van Nuys

er navnet på et sted sør i California, og ikke - som flere tror - etternavnet til en mann. Det prognostiske klassifikasjonssystemet ble oppkalt etter stedet for det første bryst-senteret i USA, stiftet av Dr. Melvin Silverstein i 1979. 

Disputas på brystkreft med diskusjon om Ki-67

Patologen Gøril Knutsvik forsvarer 31.oktober sin avhandling "Biomarkers in breast cancer, with special focus on tumor cell proliferation".  Internasjonalt finnes ingen enighet om hvordan celledeling skal bestemmes eller hvilken grense for Ki67 man skal sette for utvelgelse av pasienter til cellegiftbehandling. Knutsvik har blant annet gjort viktige funn mht når og hvordan Ki67 skal telles. 

Kvalitetsregistrene bidrar til ønsket standardisering

På patologforeningens faggruppesamling 17.oktober presenterte Direktør Giske Ursin ferske data fra de åtte kvalitetsregistrene i Kreftregisteret. De nye årsrapportene som snart publiseres viser tydelig effekten av standardisering av rapportering og bør være pliktlesing for alle patologer. Faggruppelederne var samstemte i behovet for standardiserte diagnoseoppsett og vil fremme forslag til felles, nasjonale maler for DNPs neste årsmøtet.

197 sider. Side 1 av 10

search

Spesialiteter

Fjern Patologi

Emner