Søkeresultat: Samfunnsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

129 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Folkehelsearbeid - Kurs C - Asker 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker 7-9 juni 2017. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.

Obligatoriske kurs i spesialistutdanningen i 2017

Kursprogrammet for obligatoriske kurs i 2017 er nå på plass. Samtlige kurs gjennomføres også i år, og her er oversikt over hvor og når kursene finner sted.

Gledelig utvikling i spesialistgodkjenninger

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin ble revitalisert i 2010 og i de følgende årene har det vært god aktivitet med mange deltakere i veiledningsgrupper og på kurs. Antall nye spesialister viser nå også en god utvikling.

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs i metodekunnskap og kunnskapshåndtering ble gjennomført i Oslo 27-31 mars 2017. Kurset arrangeres av Kunnskapssenteret i Folkehelseinsituttet i samarbeid med Norsam. Dette er kurs H i det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialistutdanningen. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs i metodekunnskap og kunnskapshåndtering arrangeres i Oslo 27-31 mars 2017. Kurset arrangeres av Kunnskapssenteret i Folkehelseinsituttet i samarbeid med Norsam. Dette er kurs H i det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialistutdanningen.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D - Røst 2017

Kurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres på Røst i Nordland 9-11 mai 2017. Dette er kurs D i den obligatoriske spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D - Røst 2017

Kurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres på Røst i Nordland 9-11 mai 2017. Dette er kurs D i den obligatoriske spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

Viktig endring i regelverket for spesialistutdanningen

Det er innført en viktig endring i regelverket for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Helsedirektoratet har fra 9.12.2016 oppdatert kravet til samfunnsmedisinsk tjeneste, slik at det ikke lenger er nødvendig med tjeneste på to forvaltningsnivåer.

Obligatoriske kurs i 2017

Her finner du oversikt over obligatoriske kurs i samfunnsmedisin som ble gjennomført i 2017. Hvert kurs har en nettside, som inneholder informasjon om kurset, faglig program og presentasjoner fra forelesningene.

Administrasjon og ledelse - Kurs F - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi ble gjennomført på Soria Moria 30 januar - 3 februar 2017. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Administrasjon og ledelse - Kurs F - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 30 januar - 3 februar 2017. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet.

Hva er samfunnsmedisin?

Tidsskriftet Michael som utgis av Det norske medisinske selskap har nylig utgitt et temanummer med denne tittelen. Temaheftet er nyttig lesing får både erfarne og nye samfunnsmedisinere.

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H (Oslo, 2016)

Samfunnsmedisinkurs i metodekunnskap og kunnskapshåndtering ble gjennomført i Oslo 14-18 november 2016. Kunnskapssenteret/Folkehelseinsituttet var ansvarlig for det faglige innholdet, og arrangerte kurset i samarbeid med Norsam. Dette er kurs H i det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialistutdanningen. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Metodekunnskap og kunnskapshåndtering - Kurs H (Oslo, 2016)

Samfunnsmedisinkurs i metodekunnskap og kunnskapshåndtering arrangeres i Oslo 14-18 november 2016. Kurset arrangeres av Kunnskapssenteret/Folkehelseinsituttet i samarbeid med Norsam. Dette er kurs H i det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialistutdanningen.

Helserett og saksbehandling - Kurs E - Stavanger 2016

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 17-21 oktober 2016. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanninsprogrammet i spesialistutdanningen. Kursprogrammet er på plass og det er klart for påmelding.

Helserett og saksbehandling - Kurs E - Stavanger 2016

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling ble gjennomført i Stavanger 17-21 oktober 2016. Dette er kurs E i det obligatoriske utdanningsprogrammet i spesialiseringen. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling - Kurs G (Bodø, 2016)

Nordland legeforening inviterer til kurs i Bodø 19-23 september. Kurset inngår i videreutdanningen i samfunnsmedisin og er kurs G i det obligatoriske kursprogrammet.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B (Fevik, 2016)

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid ble gjennomført i Fevik 12-15 september 2016. Her du finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B (Fevik, 2016)

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Fevik 12-15 september 2016. Dette er Kurs B i det obligatoriske kurspogrammet i samfunnsmedisin.

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling - Kurs G (Bodø, 2016)

Nordland legeforening inviterer til kurs i Bodø 19-23 september. Kurset inngår i videreutdanningen i samfunnsmedisin og er kurs G i det obligatoriske kursprogrammet.

129 sider. Side 1 av 7

search

Spesialiteter

Fjern Samfunnsmedisin