Søkeresultat: Samfunnsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

161 sider. Side 1 av 9

Rekkefølge:

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin - Asker 2018

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Asker 6-7 juni 2018. Her finner du informasjon om kurset, og det er nå klart for påmelding.

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin - Asker 2018

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Asker 6-7 juni 2018. Her finner du informasjon om kurset, og det er nå klart for påmelding.

Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2018

Kurs G arrangeres i Bodø 24-27 september 2018. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

 

Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2018

Kurs G arrangeres i Bodø 24-27 september 2018. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

 

Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2018

Samfunnsmedisinkurs med fokus på rådgivning, samhandling, kommunikasjon og formidling arrangeres i Bodø 24-27september. Dette er Kurs G i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin.

Folkehelsearbeid - Kurs C samfunnsmedisin - Asker 2018

Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker 5-7 juni 2018. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.

Folkehelsearbeid - Kurs C samfunnsmedisin - Asker 2018

Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker 5-7 juni 2018. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs med innhold miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 2-4 mai 2018. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs med innhold miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 2-4 mai 2018. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D samfunnsmedisin - Tønsberg 2018

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg 17-19 april 2018. Dette er kurs D i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D samfunnsmedisin - Tønsberg 2018

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn ble gjennomført i Tønsberg 17-19 april 2018. Dette er kurs D i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Kurs H samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria 12-15 mars 2018. Dette er Kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Kurs H samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering ble gjennomført på Soria Moria 12-15 mars 2018. Dette er Kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Helserådet

Helserådet - nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid - har hatt økonomiske utfordringer og videre drift fremover er usikker. Flere organisasjoner ser på muligheter for et samarbeid for å sikre fortsatt utgivelse.

Administrasjon og ledelse - Kurs F samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi ble gjennomført på Soria Moria 15-18 januar 2018. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet.

Administrasjon og ledelse - Kurs F samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 15-18 januar 2018. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet.

Sundvoldenseminaret 2017

Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret arrangeres igjen på Sundvolden 29-30 november. Tema for årets seminar er psykiske lidelser som samfunnsutfordring. Les mer om seminaret og påmelding her.

Aktuelle seminarer og kurs

På denne nettsiden vil vi legge ut kortfattet informasjon om og lenke til aktuelle samfunnsmedisinske møter og kurs.

Global helse - Kurs I - Oslo 2017

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 21-24 november 2017. Dette er Kurs I innenfor det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Det er klart for påmelding.

Sundvoldenseminaret 2017

Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret ble gjennomført på på Sundvolden hotel 29-30 november. Tema for årets seminar var psykiske lidelser som samfunnsutfordring. Her finner du informasjon om seminaret og presentasjoner fra forelesningene.

161 sider. Side 1 av 9

search

Spesialiteter

Fjern Samfunnsmedisin