Treffsikre virkemidler for samhandlingsreformen?

Legeforeningens landsstyremøte 2011 tar den viktige debatten om fremtidens helsetjeneste og gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Sentrale politikere møter Legeforeningen til helsepolitisk debatt før høstens kommunevalg.

Hvordan kommer samhandlingsreformen til å løse ansvar og oppgavefordeling i helsetjenesten og er reformens virkemidler treffsikre nok?

I april i år la regjeringen frem forslag til lov om folkehelsearbeid, forslag til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og stortingsmelding om nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Lovene og planen utgjør rammeverket og virkemidlene for samhandlingsreformen som skal iverksettes fra 1. januar 2012.

Legeforeningen er positiv til målsettingen med reformen og enkelte av grepene som er presentert. Men mye gjenstår, blant annet en tydeligere sykehuspolitikk.

Panelet består av leder i Helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H), komitémedlem Kjersti Toppe (Sp), leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Knut Magne Ellingsen og Legeforeningens president Torunn Janbu.

Årets helsepolitisk debatt finner sted torsdag 26. mai kl 0830-1200 på Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo. Ordstyrer er Aslak Bonde.

Se også
Legeforeningen om samhandlingsreformen
- Fortsatt usikkerhet om sykehusene
Landsstyremøtet 2011
125-årsjubileum

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene