Ny medlemsavtale med Danske Bank og Storebrand

Legeforeningen har inngått avtale med Danske Bank og Storebrand om medlemstilbud på bank og forsikring. Det skjer etter en omfattende anbudsrunde. Avtalene trer i kraft fra 1. januar 2015.

Ny medlemsavtale med Danske Bank og Storebrand
Illustrasjonsbilde Colourbox

Avtalen erstatter dermed dagens medlemstilbud fra DNB. - Terskelen for å bytte bank er i utgangspunktet høy, sier generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise. - Når vi likevel har valgt å bytte, er det fordi tilbudet fra Danske Bank er langt bedre. Det sikrer et svært konkurransedyktig medlemstilbud til enhver tid.

Forsikringstilbudet flyttes til Storebrand, som i anbudsrunden leverte det beste tilbudet. 
- Flyttingen til Storebrand innebærer at Legeforeningen, sammen med en allianse av ti andre foreninger i Akademikerne, kan forhandle på vegne av alle medlemmer samtidig. Det gir en betydelig styrket forhandlingsposisjon, hvilket vil komme medlemmene til gode i årene framover, forklarer Riise.

Å bytte til Danske Bank vil være kostnadsfritt for medlemmene.

Alle medlemmer får tilsendt epost med mer utfyllende informasjon om avtalene mandag 29. september.