Verdens nyredag markeres i dag

Kronisk nyresvikt er et økende problem både internasjonalt og i Norge. På verdensbasis er nesten én av ti rammet av en eller annen form for nyreskade.

-  Vi trenger en samlet innsats for å stoppe epidemien av kroniske sykdommer, sier leder i Norsk nyremedisinsk forening Egil Hagen. FN utarbeidet i 2011 en resolusjon for forebygging og kontroll av kroniske, ikke-smittsomme sykdommer. Også EU-rådet har bedt om dette, og vi er i posisjon til å respondere, sier Hagen. 

- De vanligste årsakene til kronisk nyresvikt er diabetes og høyt blodtrykk, sykdommer som i stor grad er kostholds- og livsstilsrelatert. Ved å gjøre noe med disse risikofaktorene kan man bidra til å redusere forekomsten av kronisk nyresvikt, sier Hagen.

Udekket behov for nyretransplantasjoner
Nyresykdommer rammer folk i alle aldre, men særlig og i økende grad de eldre. Nyresykdommene legger beslag på store deler av helsebudsjettet, spesielt er dialysebehandling kostbart, men også lettere grader av nyresvikt og transplantasjon krever tett medisinsk oppfølging og dyre medisiner.

Helsekostnadene er store for personer med alvorlig nyresvikt, særlig for de som har behov for dialysebehandling. Nyretransplantasjon er den beste behandling for alvorlig kronisk nyresvikt dersom den er medisinsk forsvarlig å gjennomføre. Både pasienten og samfunnet blir spart for den store byrden dialysebehandling er. Et velfungerende system for organdonasjon er derfor helt sentralt.

Markeres i mer enn 150 land
Verdens Nyredag markeres av millioner av mennesker i over 150 land verden over. Medisinsk personale, pasienter og samfunnet står sammen for å skape oppmerksomhet omkring nyrehelse og forebygging av nyresykdommer, og for å øke oppmerksomheten omkring organdonasjon.

I Norge markeres dagen av Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i samarbeid med Norsk nyremedisinsk forening.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene