Legeforeningens lederpris til Bergens-lege

Clara Beate Gram Gjesdal ved Haukeland universitetssykehus mottok i dag Legeforeningens lederpris.

Legeforeningens lederpris til Bergens-lege
En glad prisvinner - Clara Gram Gjesdal. Foto Thomas Barstad Eckhoff

- Dette er en stor ære. Jeg er ekstremt takknemlig og rørt, sa hun da hun mottok prisen.

- Jeg vil samtidig takke Legeforeningen for at dere setter ledelse på agendaen. Selv lot jeg meg friste inn i ledelse for sju år siden, sa hun.

Se intervju etter utdelingen:

 

Gram Gjesdal er avdelingsdirektør ved Revmatologisk avdeling, Helse-Bergen og har en genuin interesse for avdelingen og de ansatte.

- Jeg vil at revmatologisk avdeling skal skinne og sammen med kollegene har vi utrettet mye, sa hun.

Avdelingen har vunnet flere priser innenfor HMS, og scorer høyt på pasientsikkerhetskultur og epikrisetid. 

I juryens begrunnelse for tildelingen vises det blant annet til at Clara Gram Gjesdal har klart omstillingen fra en stor sengepost til overveiende poliklinisk drift, og at hun har klart å kombinere økonomiske utfordringer med å fokusere på faglige mål og trivsel. Hun tar med ansatte i endrings- og beslutningsprosesser, er oppmerksom på og ser alle. Hun er kreativ og løsningsorientert, har god oversikt over økonomien og har ledet avdelingen med «grønne tall» også i vanskelige år.

Lederprisen deles ut til en lege som er medlem av Legeforeningen, og som over noe tid har vist god vilje og evne til dialog med ansatte, utvist god ledelse mot tydelige faglige mål for virksomheten og mot økonomiske mål for virksomheten. I tillegg skal prismottakeren ha bidratt til at ansatte er motivert, ha tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten.

- Prisen skaper forståelse og stolthet for en veldig viktig del av legearbeidet, sa Hege Gjessing ved overrekkelsen.

Det er første gang Legeforeningens lederpris deles ut på landsstyremøtet.

Lise B. Johannessen
Samfunnspolitisk avdeling