- Tidsspørsmål før tilliten svekkes

Kvaliteten på pasientbehandlingen blir satt under ytterligere press med neste års helsebudsjett, mener Legeforeningen.

- Tidsspørsmål før tilliten svekkes
SVAKT BUDSJETT: President Marit Hermansen påpekte misforholdet mellom ressurser og ambisjoner i helsetjenesten under budsjetthøringen med visepresident Jon Helle. FOTO: Christine Rian Johannessen

Det har gått to uker siden regjeringen la frem neste års statsbudsjett. Helsebudsjettet er det svakeste Bent Høie har lagt frem i sin tid som minister.

- Produktivitetskommisjonen har vist at effektiviseringspotensialet i sykehusene langt på vei er tatt ut når man sammenligner med andre sektorer. Likevel legger sykehusbudsjettet opp til videre effektivisering og innsparing på drift. Det betyr at kvaliteten på pasientbehandlingen blir satt under ytterligere press, sa president Marit Hermansen under budsjetthøringen på Stortinget torsdag.

Hermansen pekte på at den nylig avsluttede sykehusstreiken har vist sviktende tillit mellom ansatte og arbeidsgiver. Sykehusansatte har kjempet for medbestemmelse, kollektivt vern og forsvarlige arbeidstidsordninger.

- Tillit er en skjør verdi. Det er selve limet i arbeidslivet og en forutsetning for trepartssamarbeidet. Konflikten er ikke løst og det er stor uro i sykehus-Norge. Det er et vanskelig utgangspunkt for å løse effektiviseringskravene som budsjettet legger opp til, sa Hermansen.

Hun sa videre at legene er helt avhengige av tillit i befolkningen.

- Da er det avgjørende at det er samsvar mellom politiske ambisjoner og ressurser som tilføres. Det er snakk om et tidsspørsmål før befolkningens tillit til helsetjenestene svekkes. Da er veien kort til et todelt helsevesen.

Legeforeningens bakgrunnsnotat til budsjetthøringen kan lastes ned fra høyre side.