Statsbudsjettet: - Løftene må innfris

Statsbudsjettet legges frem i dag, torsdag. To av tre velgere ønsker at regjeringen bruker en større andel på helse.

Statsbudsjettet: - Løftene må innfris
HELSE MÅ PRIORITERES: Legeforeningen mener det ikke er samsvar mellom ambisjoner og ressurser i helsesektoren. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

- Politikerne har et høyt ambisjonsnivå for helsetjenesten, og det er veldig bra. Problemet er at ressursene ikke følger med ambisjonene. Vi håper at Bent Høie nå innfrir løftene sine, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Ligger etter løftene

I 2013 gikk helseministeren til valg på 12 milliarder friske midler til sykehusene. Legeforeningen hadde dermed store forventninger for en sektor som er på strekk mellom nye oppgaver og kontinuerlig effektivisering. Høie har frem til nå kun bevilget om lag halvparten av det han lovet. 

Hermansen håper også på et løft for både primærhelsetjensen.

- Tiden til hver pasient oppleves som for knapp, og mange kommuner forteller at det blir vanskeligere å rekruttere nye fastleger. Kommunene må rustes opp til å kunne ta i mot de sykeste pasientene, sier hun.

Ikke forsvarlig

Under et seminar om sykehusøkonomien i forrige uke, stilte administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olavs Hospital spørsmål ved forsvarligheten ved sykehusdriften dersom utviklingen fortsetter. Slitne sykehusbygg, korridorpasienter og for lite tid til pasientene er resultatet av mange år med trange budsjetter.

-  Befolkningsvekst, den medisinsktekniske utviklingen og prognoser for norsk økonomi krever at vi omstiller. Men spørsmålet er hvordan kaka skal fordeles. Dagens ambisjonsnivå krever at sykehusene får en større andel av budsjettene i offentlig sektor, sa Kvernmo.

Statsbudsjettet for 2017 legges frem torsdag 6. oktober klokken 10.00. Legeforeningen kommer tilbake med mer.