- Streiken trappes opp i morgen

Akademikerne trapper opp sykehusstreiken i morgen, fredag. Da tas ytterligere fire sykehus og 119 medlemmer ut. Sykehusene som berøres er Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital.

- Streiken trappes opp i morgen
Illustrasjonsfoto: Colourbox

- Spekters forslag til nye arbeidstidsordninger er uforsvarlige både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Frøyland registrerer at flere toneangivende arbeidslivsforskere mener at Spekters krav om individuelle arbeidstidsordninger er et angrep på den norske modellen der partene finner gode løsninger i samarbeid.

- Forskerne har rett og det ser alle arbeidstakerorganisasjonene. Derfor har vi fått en rekke støtteerklæringer fra andre organisasjoner, ikke minst fra Sykepleierforbundet, Politiets fellesforbund, Delta og Parat. Det viser at streiken dreier seg om mye mer enn leger i sykehus, sier Frøyland.

Fredag morgen vil Akademikerne ha totalt 313 medlemmer ved ni sykehus i konflikt. Dette omfatter både leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Streikeuttaket er moderat og ansvarlig.

- Opptrappingen av streiken setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, sier Frøyland.

Følgende sykehus vil være i streik fra fredag: 

Sykehus

Antall streikende

Oslo universitetssykehus

98

Sykehuset Østfold

23

Helse Stavanger

37

Helse Bergen

29

Finnmarkssykehuset

7

Vestre Viken

27

Akershus universitetssykehus

32

Sykehuset i Vestfold

22

St. Olavs Hospital

38

 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522 

Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951

Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760