Advarer mot ytterligere maktkonsentrasjon

- Viktige beslutninger tas for langt fra pasientene. Sykehusene må få mer makt lokalt, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Advarer mot ytterligere maktkonsentrasjon
FEIL RETNING: - Lite beslutningsmyndighet på sykehusnivå er et stort problem. Vi trenger mer makt der pasientbehandlingen faktisk skjer, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Torsdag formiddag la Kvinnsland-utvalget frem sin rapport om fremtidig organisering og styring av sykehusene. Halvparten av utvalget foreslår å fjerne sykehusstyrene.

- Utvalget presenter ikke konkrete løsninger på utfordringene i norske sykehus. Vi er nødt til å gjøre noe med den lange avstanden mellom der beslutningene fattes og der pasientbehandlingen faktisk skjer, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

På stedet hvil

Sykehusansatte opplever at de har fått altfor mange styringsnivåer – og en sterk konsentrasjon av makt.

- Flere og flere beslutninger tas av en liten gruppe mennesker: De fire direktørene i de regionale helseforetakene. Økonomiske hensyn går ofte på bekostning av kvalitet, sier Hermansen.

Foretaksreformen fra 2002 skulle gi kortere ventelister, fjerne korridorpasientene – og gi en tydeligere ansvarsfordeling. I 2012 svarte kun én av fire sykehusledere at reformen var vellykket.

- Vi sliter med akkurat de samme tingene i dag. Pasientene plasseres i korridorer og ventelistene er fortsatt lange. Systemet må endres, sier Hermansen.

Lite handlingsrom

74 prosent av sykehuslegene mener at lange beslutningslinjer er et stort problem. Legeforeningen har lenge vært tydelig på at sykehusene må gis større makt.

- Sykehusledere opplever at de har for lite handlingsrom. Det er de som vet hvor skoen trykker og vi mener den pasientnære ledelsen må styrkes. Når avgjørelsene tas langt fra pasientene rammer det kvalitet og pasientsikkerhet, sier Hermansen.

En fersk FAFO-rapport slår fast at reaksjonene på varsling i sykehus er forverret de siste årene. Rapporten viser at så mye som 28 prosent av legene opplevde negative reaksjoner etter å ha sagt fra.

- I vårens debatt om fryktkultur i sykehusene – der det kom frem at mange kvier seg for å si i fra om kritikkverdige forhold – pekte vi nettopp på foretaksmodellen som en del av problemet.