Enighet i meklingen med Virke

Ansatte i de private sykehusene fortsetter med dagens ytelsespensjon.

Enighet i meklingen med Virke
FOTO: colourbox.com

Legeforeningen meklet sammen med de andre foreningene i Akademikerne, UNIO, Lederne, Skolenes landsforbund samt NITO og Farmaceutene 17. og 18. november. Partene aksepterte å mekle på overtid, og kom natt til lørdag 19 november til enighet.

Hovedspørsmålet i meklingen var hvordan pensjon skulle reguleres i tariffavtalen. Legeforeningen og de andre arbeidstakerforeningene fikk gjennomslag for at alle ti virksomheter som er finansiert over statsbudsjettet ikke har adgang til å etablere hybridordning. Det betyr at disse fortsatt skal ha dagens ytelsesordning. I tillegg er det enighet om presiseringer når det gjelder kompensasjonsordninger for de som taper på omlegging til hybridordning.

Vi vil informere nærmere om resultatet i medlemsbrev.

Kontaktpersoner: Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Epost: hgb@legeforeningen.no Sjefadvokat Frode Solberg Epost: frode.solberg@legeforeningen.no