Ikke enighet med Spekter

Partene har konstatert at Legeforeningen og Spekter ikke kommer til enighet i forhandlingene om avtalen som omfatter sykehusleger, A2.

Ikke enighet med Spekter
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Uenigheten gjelder først og fremst vernebestemmelsene for arbeidstid og rett til vaktfritak for leger i siste trimester. Uenigheten oversendes Akademikerne som har partsforholdet for overenskomsten i Spekter Helse.

Protokollen kan lastes ned fra høyre side.