Kristin Clemets diagnose er gal!

Kristin Clemet tar til orde for å begrense streikeretten i offentlig sektor, men diagnosen er gal. Dermed blir også medisinen om å begrense streikeretten gal, skriver Kari Sollien i Aftenposten.

Kristin Clemets diagnose er gal!
Kari Sollien, Akademikerne. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Akademikerne har streiket en gang i staten (2006) og aldri i kommunesektoren. I sykehus har vi derimot streiket både i 2007, 2008 og nå i 2016. Skyldes dette at omkostningene i sykehus er lavere enn i stat og kommune? Svaret er definitivt nei.

Streikene i sykehus skyldes en omfattende tillitskrise. Ledelse dreier seg om å skape resultater gjennom andre, og forutsetningen for å lykkes er tillit. Det har hverken Spekter eller sykehusdirektørene forstått. De tror fortsatt at de kan vinne frem med individuelle arbeidsplaner og styringsrett, fremfor samarbeid og kollektive løsninger.

Gode resultater for pasientene, borgerne og skattebetalerne skapes i en tett og nær dialog mellom arbeidsgivere og arbeidstagere. Den dagen sykehusene forstår dette, vil det ikke være flere streiker der enn i privat sektor. Enn så lenge er det grunn til å være bekymret. 

Kari Sollien, leder, Akademikerne

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 8. november 2016

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene