Lønnsoppgjøret i Spekter helse i gang

Akademikerne overleverte i dag sitt krav nr. 1 til Spekter. Lønnsoppgjøret i Spekter helse er dermed innledet.

Lønnsoppgjøret i Spekter helse i gang
Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse med adm.direktør i Spekter Anne-Kari Bratten (t.v.) og president i Legeforeningen Marit Hermansen. Foto Lise B. Johannessen

- Akademikerne er innstilt på konstruktive og ansvarlige prosesser om lønnsutvikling, sa forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Frøyland, i forbindelse med kravsoverleveringen.

Kravet inneholder gjennomføring av de videre forhandlinger og endringer i gjeldende overenskomst.

Formålet med den innledende sentrale forhandlingsrunden er i hovedsak å avklare prosedyrene for de etterfølgende lokale og sentrale forhandlingene.

- Spekter og Akademikerne har en felles interesse i å legge til rette for rekruttering av høyt kompetente og engasjerte medarbeidere.  For å oppnå dette må helseforetakene være attraktive arbeidsplasser. Akademikerne er kritiske til en arbeidsgiverpolitikk som er basert på ensidig styring, kontroll og manglende involvering. Disse forhandlingene er en arena for å tilrettelegge for kollektive ordninger med balanse mellom forpliktelser og rettigheter, belastning og vern, sier Frøyland. 

For mer informasjon kontakt:

Rune Frøyland, forhandlingsleder Akademikerne helse, mobil: 450 30 522.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening