Massiv oppslutning om streikearrangement

- Akademikerne streiker for medbestemmelse i sykehus, sa leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland.

Massiv oppslutning om streikearrangement
STORT ENGASJEMENT: Flere hundre mennesker hadde møtt opp i Oslo lørdag. FOTO: Akademikerne

Streikearrangementet i borggården ved Rådhuset i Oslo ble besøkt av flere hundre streikende og sympatisører. Publikum ble loset gjennom arrangementet av leder i Overlegeforeningen, Jon Helle.

- Vi streiker for å få beholde kollektive beskyttende ordninger i planlegging av lange vaktuker. Vi aksepterer ikke at uker med 60 timers arbeidstid skal avtales med den enkelte ansatte og at det lages individuelle planer, sa Frøyland videre i sin appell.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, var klokkeklar på at Akademikerne ikke kan godta Spekters ønske om full råderett over legenes overtid. 

Denne konflikten løses ikke med penger. Den løses med godt partssamarbeid. Den løses med fleksibilitet kombinert med godt vern. Den løses med kollektive avtaler, sa Hermansen under sin appell.

I tillegg var det appeller fra flere leger og underholdning fra juristkoret, CorpsusJuris og ikke minst Lars Lillo-Stenberg som fremførte flere sanger.

- I flere tiår har Legeavtalen i sykehus vært forstått slik at vaktplanene skal avtales med fellesskapet av leger der vaktbelastningen fordeles likt og der vaktplanene har begrenset varighet i antall uker, og så gjentar seg etter samme plan. Dette sikrer oss mot opphopning av dager og uker med lange vakter. Det sikrer forutsigbarhet og unngår vilkårlighet i vaktplanleggingen, sa Frøyland.

Akademikerne har fått bred støtte i streiken fra flere store fagorganisasjoner.

- Fra Dagsavisen på lederplass kan vi lese denne hilsenen: Vi ønsker Akademikerne lykke til i denne viktige konflikten, og håper de vinner fram med et viktig, prinsipielt krav- som når sant skal sies bør være enkelt for Spekter å imøtekomme! Dette siste vil jeg gjenta: Dette burde det være enkelt for Spekter å imøtekomme. Vi står på dette kravet til det blir innfridd. Lykke til videre i streiken, avsluttet Frøyland sin appell med, til stor jubel fra de fremmøtte.

I tillegg til Frøyland og Hermansen ble det holdt appeller fra følgende leger:

  • Anne Marit Wang Førland, onkolog ved OUS
  • Steinar Solberg, overlege, dr.med ved torakskirurgisk avdeling, Rikshospitalet
  • Kristin Kornelia Utne, LiS Sykehuset Østfold
  • Christer Mjåset, leder for Yngre legers forening