Mekling i Virke – fare for streik

Dersom Legeforeningen og Virke ikke kommer til enighet, blir det streik fra mandag 21. november.  

Mekling i Virke – fare for streik
Foto: colourbox.com

Legeforeningen og Virke kom ikke til enighet i årets landsoverenskomstforhandlinger. Hovedtema er strid om endring av pensjonsordning.   

Det pågår nå mekling med frist fredag 18. november kl 24.00. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra mandag 21. november. Første streikeuttak omfatter Diakonhjemmet sykehus og Haraldsplass Diakonale sykehus.

Meklingen gjennomføres samlet for medlemsforeningene i Akademikerne, medlemsforeningene i UNIO, samt NITO, Farmaceutene, Lederne og Skolenes landsforbund.