Meklingen i gang for Akademikerne helse

Meklingen i tariffoppgjøret i sykehus mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse startet mandag 5. september. Den skal være sluttført innen kl. 24.00, tirsdag 6. september.

Meklingen i gang for Akademikerne helse
Partene møtes på Riksmeklerens kontor mandag morgen. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen

Partene møttes i dag på Riksmeklerens kontor i Oslo. Forhandlingene ble brutt før sommeren, i hovedsak grunnet uenighet hvordan arbeidstiden for leger i sykehus skal fastsettes. Akademikerne mener fastsetting av arbeidsplaner skal skje kollektivt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, mens Spekter vil at arbeidstiden skal fastsettes individuelt med den enkelte lege.

Rune Frøyland. Foto: AkademikerneAkademikerne mener at legenes omfattende unntak fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser er så vide, at en ytterligere liberalisering er uforsvarlig. Kollektive arbeidstidsplaner er den eneste måten arbeidstakerne kan sikres et forsvarlig vern. Det er også den beste garantien for at pasientsikkerheten ivaretas.

- Vi ønsker å bidra til en konstruktiv mekling. Alle er tjent med at vi har gode og trygge helsetjenester. Det fordrer at sykehusene har dyktige, oppdaterte og faglig kompetente ansatte. Derfor må vi få på plass en avtale som sikrer forsvarlige arbeidstidsordninger og god pasientsikkerhet, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Les mer på Akademikerens nettsider.