Ny spesialisering løser ikke problemet

Utfordringene i akuttmottak løses ikke uten at det gjennomføres organisatoriske grep, mener Legeforeningen.

Ny spesialisering løser ikke problemet
Illustrasjonsfoto: Coulourbox

Helsedirektoratet sendte i mars på høring et forslag om ny spesialisering i akutt- og mottaksmedisin. Nå er Legeforeningens høringssvar klart. Legeforeningen er kritisk til forslaget. Utfordringene i akuttmottakene er ikke først og fremst faglige, men kan i vesentlig grad knyttes til ledelse, organisering og kapasitet.

Legeforeningen mener at det må jobbes med å gjøre akuttmottak til en faglig mer attraktiv lærings- og arbeidsarena for leger gjennom bedre organisering. Foreningen mener at det er lite realistisk at det omfattende kunnskapsnivået som forventes i den nye spesialiteten vil være mulig å oppnå innen de skisserte tidsrammene for utdanning.

Den nye spesialiteten vil være preget av et stort oppgave- og kunnskapsspenn og vedvarende stor arbeidsbelastning. Dette har blant annet vist seg å være et problem i Sverige, hvor det er vanskelig å rekruttere leger til å arbeide fremskutt i akuttmottak over tid. Dette er et problem Legeforeningen mener bør kartlegges i det videre arbeidet med forslaget.

Les Legeforeningens høringsbrev i vedlegget som er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene