Nytt kurs om barnevern

Legeforeningen lanserer nettkurs om omsorgssvikt for allmennleger.

Nytt kurs om barnevern
BARNEVERN: Fastleger har nå muligheten til å øke sin kunnskap om barnevern gjennom et eget kurs.

Nettkurset "Allmennlegen og barnevern" skal gjøre fastlegen bedre i stand til å avdekke og utrede omsorgssvikt, handle på basis av bekymring og samarbeide med barneverntjenesten. Kurset er laget av Legeforeningen i samarbeid med Barns Beste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, barneverntjenesten i Kristiansand og fastlegene Bente Mjølstad og Finn Høivik. Kurset er et valgfritt kurs i allmennlegers etterutdanning. Fra 2017 vil kurset inngå i obligatorisk grunnkurs A for allmennleger i spesialisering. Kurset har en varighet på to timer.

Kurset er tilgjengelig i nettkursportalen (krever innlogging).

 

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene