Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 30.08.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Nytt sentralstyrereferat

Mer om emnene