Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 02.12.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Nytt sentralstyrereferat
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com