Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 10.11.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Nytt sentralstyrereferat
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Mer om emnene