Ønsker legenes vurdering av spesialistutdanningen

Legeforskningsinstituttet gjennomfører en ny runde med nasjonal evaluering for leger i spesialisering.

Ønsker legenes vurdering av spesialistutdanningen
Foto: colourbox.com

Hensikten med evalueringen er å få mer informasjon om hvordan utdanningsløpene for leger i spesialisering fungerer og hvordan de opplever kvaliteten på egen spesialistutdanning.

Det er andre gang denne undersøkelsen gjennomføres, og alle leger som er underveis i sykehusspesialisering har mottatt et spørreskjema om spesialistutdanningen. Første runde ble gjennomført i 2012.

Forbedringspotensial

Leder av Yngre legers forening Christer Mjåset oppfordrer alle leger i spesialisering til å besvare undersøkelsen.

- Ylfs formål er å jobbe for å bedre spesialiseringen og bedre medlemmenes arbeidsvilkår. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmene våre vet vi at det er et forbedringspotensial i spesialiseringen av leger. For å få til endring, må vi vite hvor vi skal sette inn trykket og hvilke felt som må forbedres, sier Mjåset. Til det trenger de grunnlagsdata.

Han oppfordrer derfor alle leger i spesialisering til svare på spørreundersøkelsen slik at de får et enda bedre grunnlag til å jobbe for medlemmenes interesser.

Alle leger som er underveis i sykehusspesialisering har mottatt et spørreskjema på mail. Skjemaet består av to deler. Første del inneholder de samme spørsmålene ble stilt i 2012. I andre del spør de særskilt om veiledning og supervisjon på en måte som gjør at de kan sammenlikne den norske spesialiseringen med internasjonale forhold.