Ønsker større kunnskap om varsling

Forskningsinstitusjonen Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet og inviterer blant annet Legeforeningens medlemmer til deltakelse.

Ønsker større kunnskap om varsling
Illustrasjonsfoto Colourbox

Invitasjonen blir om kort tid sendt en rekke av Legeforeningens medlemmer.

Gjennom undersøkelsen ønsker Fafo å kartlegge:
- Hvordan vurderer norske arbeidstakere sin ytringsfrihet?
- Har det blitt flere varslere i norsk arbeidsliv?
- Har det blitt mer effektivt å varsle?
- Har det blitt tryggere å være varsler?

Legeforeningen er sammen med blant annet Juristforbundet og Sykepleierforbundet invitert til å delta. Undersøkelsen vil bli anonymisert, slik at svarene hverken kan spores tilbake til den som svarer eller til arbeidsgiver. Deltakelse er frivillig.

Resultatene vil bli brukt i et større forskningsprosjekt hos Fafo. Når rapporten er ferdig, vil den kunne lastes ned gratis på www.fafo.no

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Mer om emnene