Sykehusstreiken utvides

Ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus går ut i streik tirsdag. Totalt 569 medlemmer ved 13 sykehus er da tatt ut i streik.

Sykehusstreiken utvides
Foto: Akademikerne

- Uttaket er fortsatt svært moderat. Vi forbereder en langvarig konflikt, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Akademikerne gikk til streik 7. september og har siden trappet opp streiken fire ganger. Konflikten er nå inne i sin tredje uke. I følge Frøyland har streiken gått fra å være en konflikt om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden.

- Sinnet ute i sykehusene er nå betydelig og denne uroen kan bare løses gjennom forhandlinger. Spekter og sykehusdirektørene vet hva som må til. Det holder ikke å skyve diffuse bestillinger fra Helsedepartementet foran seg. Jeg vil på det sterkeste oppfordre sykehusdirektører og departementet om å avklare seg imellom slik at vi kan få bevegelse i konflikten, sier Frøyland.

Akademikerne er tilfreds med å ha både befolkningen og en samlet fagbevegelse i ryggen.
- Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene, ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidstidsordninger som et angrep på den norske modellen. Dette forskyver styrkeforholdet fra felleskapet over til arbeidsgiver på en uakseptabel måte. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, sier Frøyland.

De 36 legene og psykologene som det nå varsles opptrapping for, går ut i streik tirsdag morgen. De jobber ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Helse Stavanger, Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital og Helse Midt RHF.

- Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland.

Akademikerne arrangerer en stor streikemarkering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget kl. 11.00 i dag.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760