To nye sykehus i streik fra i dag

Historiens lengste sykehusstreik utvides i dag med ytterligere to sykehus, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset Innlandet. 595 ansatte og 15 sykehus er nå i streik.

To nye sykehus i streik fra i dag
Foto: Akademikerne

- Hvis den tvungne meklingen på onsdag blir resultatløs, kommer konflikten til å bli svært langvarig, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

- Denne streiken dreier seg om at Akademikerne vil ha et kollektivt vern for den delen av legenes arbeidstid som strekker seg ut over Arbeidsmiljølovens grenser, mens Spekter er opptatt av at sykehusene har behov for å kunne planlegge på lang sikt. Jeg kan ikke se at det er noen motsetning mellom disse to behovene. Da må det være mulig å finne en løsning, sier Frøyland.

Frøyland peker på at Akademikerne mener man har funnet en løsning som både sikrer en kollektiv arbeidstidsordning for arbeidstakerne, og som løser problemet med planleggingshorisont og uforutsette vakter for arbeidsgiverne.

- Det er bare en forhandlingsløsning som vil gi partene en avtale som fungerer over tid og som gjenoppbygger tilliten i sykehus. En tvungen lønnsnemnd som jeg ser noen spekulerer i, vil skape en svært uoversiktlig situasjon og bare flytte konflikten til nye arenaer. Det er ingen tjent med, sier Frøyland.

Dagens opptrapping omfatter 26 leger og psykologer ved Sykehuset Innlandet, Helse Møre og Romsdal, Sunnaas sykehus og Finnmarkssykehuset. Fra i dag har Akademikerne 595 medlemmer i streik ved 15 sykehus. Dette er leger, ingeniører, psykologer, tannleger, jurister, økonomer og samfunnsvitere.

- Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland. 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 76