Ubehagelige sannheter

Spekter-leder Anne-Kari Bratten burde lytte til de ansatte, selv om det kan være ubehagelig. Ikke avskrive deres bekymringer som «usanne» hypoteser og påstander, skriver president Marit Hermansen i Oppland Arbeiderblad.

Ubehagelige sannheter
President Marit Hermansen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Skal vi løse utfordringene sykehusene står overfor, må partene i arbeidslivet ha tillit til hverandre og finne gode løsninger i fellesskap. Da er det uheldig at Spekters Anne-Kari Bratten omtaler ektefølte bekymringer fra Legeforeningens tillitsvalgte som et «skrekkscenario» (Oppland Arbeiderblad 11. august).

Norske sykehusleger har i dag blant de videste unntakene fra arbeidsmiljøloven. Våre medlemmer jobber med andre ord gjerne mye, noe sykehusene også er helt avhengig av for å gå rundt. Den avtalte arbeidstidsordningen forutsetter at den enkelte lege har et kollektivt vern. Dagens ordning beskytter de ansatte mot for høy og intensiv arbeidsbelastning. Våre tillitsvalgte, som Oda Hammerstad, spiller en helt avgjørende rolle for å sikre nettopp dette.

Spekter påstår at sykehusene står helt fritt til å organisere driften så lenge de holder seg innenfor rammene og fullmaktene gitt av Stortinget. Det stemmer ikke. Sykehusene er også bundet av inngåtte tariffavtaler med de ansatte. Det er derfor ikke uten grunn at Legeforeningen og våre tillitsvalgte reagerer. Bratten burde lytte til de ansatte, selv om det kan være ubehagelig. Ikke avskrive deres bekymringer som «usanne» hypoteser og påstander.

Legeforeningen setter foten ned for Spekters radikale endring av praksis. Vårt ansvar er å sikre landets sykehusleger et avtalefestet kollektivt vern. Friske og uthvilte leger kommer alle til gode - ikke minst pasientene.

Innlegget står på trykk i Oppland Arbeiderblad tirsdag 16. august