Varsler ny opptrapping i sykehusstreiken

Akademikerne varsler nå at sykehusstreiken trappes opp for tredje gang. 35 leger og psykologer ved tre sykehus går ut i streik fredag 23. september.

Varsler ny opptrapping i sykehusstreiken
Illustrasjonsfoto: Colourbox

 - Uttaket er designet for å ramme arbeidsgiver maksimalt, mens pasientene skjermes så langt som mulig, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Akademikerne mener streiken nå har gått fra å være en konflikt om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden.

- Streiken kan bare løses gjennom dialog og forhandlinger. Spekter vet hva som må til.
Tvungen lønnsnemd løser ikke nødvendigvis noe som helst. Da risikerer vi bare en situasjon med stor uro i sykehusene i lang, lang tid. Det er svært alvorlig, sier Frøyland.

Frøyland mener både sykehusdirektørene og helseministeren må være forberedt på en vedvarende krevende situasjon i sykehus. Han understreker at selv om Akademikerne fortsatt bare har 500 medlemmer i streik, så har man en samlet norsk fagbevegelse i ryggen.

- Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene, ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidsavtaler som et angrep på den norske modellen. Dette forskyver styrkeforholdet fra felleskapet til arbeidsgiver på en uakseptabel måte med stort press på den enkelte ansatte. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, sier Frøyland.

Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om vaktordningene i sykehus. Akademikerne mener disse må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, og at legenes unntak fra arbeidsmiljøloven allerede er omfattende nok. Arbeidsgiver vil på sin side ha individuelle ordninger og mer styringsrett.

De 35 medlemmene som det nå varsles opptrapping for, går ut i streik fredag morgen. De jobber ved Helse Bergen, St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus. Totalt vil Akademikerne da ha 533 medlemmer i streik ved 12 sykehus.

- Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, sier Frøyland.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Knut E. Braaten, Legeforeningen, mob. 980 47 951
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760