Lønnsoppgjøret i sykehusene er i gang

Akademikerne og Legeforeningen krever reelle lokale forhandlinger i helseforetakene uten sentrale føringer.  

Lønnsoppgjøret i sykehusene er i gang
Stein Gjerding, Spekter (t.v.), Marit Hermansen, Legeforeningen og Rune Frøyland, Akademikerne Helse ved forhandlingsstart. Foto: Lisbet T. Kongsvik

Akademikerne overleverte sitt krav til Spekter helse klokken 12 i dag. Ansatte i sykehus med mer enn fire års utdanning har de siste årene hatt lavere lønnsvekst enn de andre yrkesgruppene i sykehus. 

- Vi respekterer frontfaget som normgivende for forhandlingene. De siste årenes negative lønnsutvikling danner samtidig et bakteppe for vårt oppgjør, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.   

For overenskomstområdene 4 og 10 krever Akademikerne at det gjennomføres reelle, frie forhandlinger på A2- og B-delsnivå uten sentrale føringer. 

- Ulike sykehus har forskjellige behov og utfordringer. Reelle lokale lønnsforhandlinger er viktig for å kunne tiltrekke seg den riktige kompetansen og for å levere kvalitet i norsk helsetjeneste, sier Frøyland. 

Les mer på nettsidene til Akademikerne.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening