Oppstart av normaltarifforhandlingene

Legeforeningen og staten møttes for å starte normaltarifforhandlingene for 2017.

Oppstart av normaltarifforhandlingene
OPPSTARTSMØTE: Fra v. Anne Tøndervold (KS), Marit Folkestad (RHF) Øystein Sand, forhandlingsleder Statens delegasjon (HOD), Marit Hermansen (Legeforeningen), Tom Ole Øren (Af) og Sverre Dølvik (PSL)

Tirsdag var det oppstartsmøte mellom Legeforeningen og staten i årets normaltarifforhandlinger. Legeforeningen la frem sitt krav, og partene avtalte den videre fremdriften i forhandlingene.

Legeforeningen la særlig vekt på behovet for å bruke økonomiske virkemidler for styrke fastlegeordningen, i et ledd for å bedre rekrutteringen i allmennmedisin. Videre ble det fremhevet at partene måtte fortsette arbeidet for videreutvikle avtalepraksis i samsvar med regjeringens mål om en styrking av avtalespesialistordningen.

Partene møtes igjen til forhandlingsmøte 24. mai.