2018

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Oppstartsmøte i trepartssamarbeidet

Helseministeren møtte Legeforeningen og KS til første møte i trepartssamarbeidet. – Vi forventer strakstiltak for å løse utfordringene i fastlegeordningen, sier president Marit Hermansen.

Medlemsundersøkelse for sykehusleger

Legeforeningen sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse om sykehuslegers arbeidssituasjon.

Nye medlemmer i Rådet for legeetikk

Morten Andreas Horn, Thore Andre Henrichsen og Tilde Broch Østborg er nye medlemmer. 

Berømmer strakstiltak for fastlegeordningen

Flertallet i Helse- og omsorgskomitéen vedtok nylig flere tiltak for å styrke fastlegeordningen. - Vi har ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen.

Fordømmer arrestasjoner i Den tyrkiske legeforening

Den norske legeforening har sendt brev til tyrkiske myndigheter og ber om at de 11 styremedlemmene løslates umiddelbart.

En seier for kollektivt vern

- Natt til onsdag 24. januar 2018 vil bli stående som en milepæl for den norske modellen, skriver president Marit Hermansen.

Dette betyr den nye tariffavtalen for leger i sykehus

Natt til onsdag 24. januar signerte Legeforeningen og Spekter protokoll som satte endelig punktum for hovedoppgjøret 2016. Men hva er egentlig avtalt? Hva innebærer enigheten for leger i sykehus?

IKT-sikkerhet: Tillit og tilgang er avgjørende

Legeforeningen stilte 16. januar på høring om stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet. Meldingen er ment å styrke Norges innsats på det digitale området.

8 sider. Side 1 av 1