Søkeresultat: Avtaler

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

112 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

- Den norske arbeidslivsmodellen står på spill

- Vi forventer at Rikslønnsnemnda viderefører intensjonene i dagens tariffavtale som sikrer alle ansatte et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid, sier leder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Løsning i LHL-konflikten

Litt etter klokken tre i natt aksepterte Akademikerne helse meklers forslag til løsning om ny pensjonsordning.

Meklingen i gang i LHL

Pensjon er stridstema når Akademikerne helse møter arbeidsgiverforeningen Spekter hos Riksmekleren i dag.

Tre tiltak for å løse tillitskrisen

Streiken er over, men tilliten i sykehusene er på et historisk bunnivå. Reelt partssamarbeid, medbestemmelse og pasientnær ledelse er avgjørende for veien videre, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Næringsliv.

Ingen renteøkning for Akademikernes medlemmer

Danske Bank har besluttet å øke utlånsrenten med 0,15 prosentpoeng. Renteøkningen gjelder ikke for medlemmer i Legeforeningen og øvrige Akademikerforeninger.

Enighet i meklingen med Virke

Ansatte i de private sykehusene fortsetter med dagens ytelsespensjon.

Mekling i Virke – fare for streik

Dersom Legeforeningen og Virke ikke kommer til enighet, blir det streik fra mandag 21. november.  

Nemnd kan ikke løse konflikten

I praksis må konflikten om arbeidstidsordningene i sykehus løses mellom partene, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Næringsliv.

Vi trenger en tillitsreform – nå!

- En tillitsreform må være basert på en erkjennelse av at fagpersoner i sykehus legger pasientens beste til grunn for sine valg og løsninger - og på at tillit bygges gjennom samarbeid og medbestemmelse, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Medisin.

Politisk markering foran Stortinget

- Vi er klare for videre kamp og vi har en viktig sak å kjempe for, sa Marit Hermansen i sin appell under markeringen i går.

Trapper opp sykehusstreiken for niende gang

Akademikerne tar ut ytterligere 54 medlemmer i streik fra torsdag.

Sykehusstreiken trappet opp i dag

500 streikende støttes av 1,1 millioner arbeidstakere.

Et avgjørende oppgjør i sykehusene

Streiken handler om kollektivt vern av de ansatte, forsvarlig arbeidsbelastning – og pasientsikkerhet ved norske sykehus, skriver Of-leder Jon Helle og Ylf-leger Christer Mjåset.

Akademikerne trapper opp streiken i sykehus

Akademikerne tar ut ytterligere 185 medlemmer ved tre nye virksomheter, samt sykehus som allerede er i streik.

Massiv oppslutning om streikearrangement

- Akademikerne streiker for medbestemmelse i sykehus, sa leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland.

Brudd med Virke

Akademiker-foreningene, deriblant Legeforeningen, brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren i natt.

Ber helseministeren avklare bestillingen til Spekter

- Spekter begrunner sykehuskonflikten med en bestilling fra politiske myndigheter som vi hverken har sett eller forstår. Derfor har vi nå sendt et brev til helseminister Bent Høie der vi ber ham om å avklare hva han har sagt og mener.

- Streiken trappes opp i morgen

Akademikerne trapper opp sykehusstreiken i morgen, fredag. Da tas ytterligere fire sykehus og 119 medlemmer ut. Sykehusene som berøres er Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital.

Stor oppslutning om streikemøte på Ullevål

Akademikere ved Oslo Universitetssykehus møtte opp mannsterke da det ble avholdt streikemøte på Ullevål.

Parat og Delta støtter Akademikerne i streiken

- Vi er svært glade for støtten, sier Rune Frøyland i Akademikerne Helse.

112 sider. Side 1 av 6