Søkeresultat: Folkehelse

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

132 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Bli med Legeforeningen i prideparaden

Legeforeningen deltar i paraden i Oslo Pride 30. juni. Foreningen oppfordrer alle som har mulighet til å delta.

Skjermer sykehusene og øker sukkeravgiften

Regjeringspartiene, Venstre og Krf skjermer hardt pressede sykehus i budsjettet. Nå må Helse- og omsorgskomitéen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor.

Stramt helsebudsjett

- Budsjettet er likevel et utgangspunkt for en tydelig prioritering av helse. Nå må politikerne forplikte seg til å følge opp. Pasientene skal fortsatt møte en helsetjeneste i verdensklasse, sier president Marit Hermansen.

Høynivåmøte mot vold mot barn

Mandag denne uken samlet Barneombudet landets helsetopper til høynivåmøte mot vold mot barn. Barnelegeforeningen og Legeforeningen deltok.

- Arendalsuka er en viktig arena for debatt

Legeforeningen diskuterte antibiotikaresistens, digitalisering av helsevesenet, bedre samhandling og vanskelige prioriteringer i norsk helsevesen i Arendal.

- Uten effektiv antibiotika får vi store problemer

Antibiotikaresistens er i ferd med å bli verdens største helsetrussel. På Arendalsuka diskuterer eksperter hvilke grep som er nødt til å tas for å snu utviklingen.

Mangler plan for å redusere alkoholbruk

Stortingets mål om å redusere alkoholforbruket med minst 10 prosent innen 2025 er krystallklart. Likevel går vi fortsatt i feil retning, skriver Marit Hermansen og Mina Gerhardsen.

Ny snuskampanje mot ungdom

Viktig kampanje rettet mot ungdoms snusbruk ble i dag lansert av Helsedirektoratet.

Skolebarn må bevege seg mer

Legeforeningen, i allianse med en rekke andre foreninger, krever innføringen av én time fysisk aktivitet i skolen hver dag.

Til kamp mot resistente bakterier

Antibiotikaresistens er i ferd med å bli en alvorlig global helsetrussel. Legeforeningen støtter regjeringens arbeid for å snu utviklingen.

Leger og forskere fikk priser

En rekke leger og forskere mottok  priser på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i dag.

Folkehelsemelding uten forpliktelser

Legeforeningen ga klare signaler om at innføring av en time fysisk aktivitet i skolen må gis prioritet. Forsøksordningen må ikke bli en sovepute.

Høies tobakkstiltak får internasjonal legestøtte

Helseminister Bent Høie får støtte fra Verdens legeforening for forslaget om nøytrale pakninger på snus og røyk.

Drammensskoler innfører daglig fysisk aktivitet

Som første kommune i landet er Drammen nå i gang med én time fysisk aktivitet for elevene hver dag.  

For passivt om folkehelse

Helseministeren vil forske på effekten av flere gymtimer. Men gevinstene er allerede godt dokumentert, mener Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen. I tillegg etterlyser Legeforeningen konkrete tiltak som gjør det enklere å velge sunt.

2015 er hjernens år

Nevrologiske sykdommer rammer 30 prosent av den norske befolkningen. Hjerneåret retter oppmerksomheten mot et «glemt» organ.  

Stortingshøringer om LAR og antibiotikaresistens

Legeforeningen deltok i to stortingshøringer på samme dag og ga sin støtte til dagens LAR-behandling og handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Nøkkelhullet må bevares og forbedres

Nøkkelhullsordningen bør være obligatorisk, i tillegg til å bli mer treffsikker, skriver president Hege Gjessing i Bergens Tidende.

- Peker i feil retning

President Hege Gjessing advarte mot konsekvensene av et svakt helsebudsjett i stortingshøringen om statsbudsjettet denne uken.

Fem skritt for folkehelsen

- Folkehelsen i Norge har kommet langt, men vi har fortsatt mye å gjøre. Her er fem ting vi må gjøre for å jevne ut den sosiale ulikheten i dødelighet, skriver Camilla Stoltenberg og Hege Gjessing på NRK Ytring.

132 sider. Side 1 av 7