Søkeresultat: Forskning

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

63 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Anbefaler grundige vurderinger i satsing på helsedata

Regjeringen ser på bedre muligheter for å samordne helsedata. Legeforeningen råder departementet til en grundig gjennomgang av konsekvensene.

Dag Berild mottok forskningspris

I mange år følte Berild seg som en idiot. I dag mottok han Akademikerprisen for sin forskning på antibiotikaresistens.

Akademikerprisen til Dag Berild

- Berild har vært en ledende stemme i offentligheten, og har med sin forskning bidratt til å sette resistenstrusselen på dagsorden, sier juryleder Curt A. Lier om årets prisvinner.

Pris til legeforskning

En artikkel basert på et innlegg fra LEFOs internasjonale forskersymposium i 2014, er kåret til beste artikkel om medisinsk profesjonalitet i USA. Legeforeningen bidro med finansieringen av symposiet.

Ny rapport om finansiering av helseforskning

Helseforskning må igjen bli et hovedsatsingsområde i forskningspolitikken, konkluderer Forskningsutvalgets ferske rapport "Kunnskap koster".

Nytt kvalitetsregister i kommunene

Legeforeningen støtter regjeringens forslag om et nasjonalt register for helse- og omsorgstjenester i kommunene, men har flere innspill til forslaget.

Anine Kierulf får Akademikerprisen 2015

Cand.jur og advokat Anine Kierulf får prisen for sin forskning og sitt engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Nobelprisvinner overrasket landsstyret

Edvard Moser ble introdusert som en «gave» fra talerstolen - og ble tatt imot med applaus i Trondheim.

Leger og forskere fikk priser

En rekke leger og forskere mottok  priser på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i dag.

For passivt om folkehelse

Helseministeren vil forske på effekten av flere gymtimer. Men gevinstene er allerede godt dokumentert, mener Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen. I tillegg etterlyser Legeforeningen konkrete tiltak som gjør det enklere å velge sunt.

Verdens nyredag markeres i dag

Kronisk nyresvikt er et økende problem både internasjonalt og i Norge. På verdensbasis er nesten én av ti rammet av en eller annen form for nyreskade.

2015 er hjernens år

Nevrologiske sykdommer rammer 30 prosent av den norske befolkningen. Hjerneåret retter oppmerksomheten mot et «glemt» organ.  

Stortingshøringer om LAR og antibiotikaresistens

Legeforeningen deltok i to stortingshøringer på samme dag og ga sin støtte til dagens LAR-behandling og handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Nordisk seminar om legers helse

Legeforskningsinstituttet (LEFO) inviterer til seminar der temaet er legehelse og legers arbeidskår. Seminaret finner sted 26. januar i Oslo.

Akademikerprisen til tannlege og forsker

Akademikerprisen 2014 går til tannlege og forsker Tiril Willumsen, blant annet for hennes forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep.

Stor lansering av HelseOmsorg21

- Dokumentet blir viktig i arbeidet med å gjøre regjeringens mål for helse og omsorgssektoren om fra ord til handling, sa statsministeren under lanseringen i Oslo.

Legeforeningen priser leger og forskere

Priser for vitenskapelig innsats og to reisestipend ble tirsdag delt ut på Legeforeningens landsstyremøte.

Positivt grep fra regjeringen

Regjeringen foreslår å avvikle kommunal medfinansiering i revidert statsbudsjett. - Et viktig grep for å hindre at pasientene ender opp som kasteballer, mener Legeforeningen.

Hjernens helse på dagsorden

Mandag åpnet Nevrodagene, i regi av Norsk nevrologisk forening. Under arrangementet vil det presenteres ny kunnskap om alt fra proffboksingens skadevirkninger på hjernen til narkolepsi.

Akademikerprisen til Alexander Cappelen

Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Alexander Cappelen, er kåret til årets vinner av Akademikerprisen.

63 sider. Side 1 av 4