Søkeresultat: IKT

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

60 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Brukerne i fokus på eHelse 2017

3. og 4. mai er det duket for årets eHelse-konferanse – en viktig møteplass for fagfolk innen helse og IT.

Helsesektoren diskrimineres i statsbudsjettet

- Helsesektoren lider under forskjellsbehandling når politikerne deler ut penger, sier Marit Hermansen og Eli Gunhild By, ledere i Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund.

Anbefaler grundige vurderinger i satsing på helsedata

Regjeringen ser på bedre muligheter for å samordne helsedata. Legeforeningen råder departementet til en grundig gjennomgang av konsekvensene.

Prioriterer pasientsikkerheten i pleie og omsorg

Arbeiderpartiet vil bevilge 10 millioner til utvikling av elektronisk pasientjournal i neste års statsbudsjett. Det vil styrke pasientsikkerheten i pleie- og omsorgssektoren.

Ny IKT-løsning for fastlegeordningen

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen med mulighet for å legge inn delelister og bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Årets mest spennende konferanse – eHelse 2016

Viktig konferanse for deg som søker et tverrfaglig forum for helsepersonell, teknologer, IT-utviklere, ledere, beslutningstakere og politikere

- Sykehusene står i spagaten

Sykehusbudsjettene er så stramme at det kan gå utover pasientsikkerheten. President Marit Hermansen pekte på det økende gapet mellom oppgaver og ressurser under høringen om statsbudsjettet torsdag.  

Kritiske mangler i sykehjemmenes journalsystemer

Det er helt avgjørende at det jobbes målrettet med konkrete tiltak for å bedre en alvorlig situasjon i sykehjemmene, mener Legeforeningen.

Helsefarlig datatrøbbel

Altfor mange IKT-prosjekter i helsesektoren havarerer. Lite brukervennlige datasystemer på norske sykehus truer pasientsikkerheten, skriver president Hege Gjessing i Dagens Næringsliv.

Landsstyremøtet 2015 i Trondheim er i gang

I år er det duket for presidentvalg, helsepolitisk debatt med Bent Høie og diskusjon om fremtidens sykehusstruktur.

Slik skapes fremtidens pasientjournal

Pasientene må oppleve trygghet for at helseopplysninger lagres sikkert, og at man selv har kontroll over hvilke opplysninger som er tilgjengelige for aktører i eller utenfor helsetjenesten.

Undersøkelse om elektronisk pasientjournal i sykehus

Sykehuslegene melder blant annet om mangelfull samhandling og liten involvering av fagmiljøet når journal-systemene utvikles.

- Peker i feil retning

President Hege Gjessing advarte mot konsekvensene av et svakt helsebudsjett i stortingshøringen om statsbudsjettet denne uken.

Riksrevisjonen kritisk til manglende nasjonalt samspill for IKT-prosjekter

Riksrevisjonen kritiserer helsemyndighetenes manglende målstyring for nasjonal IKT-utvikling i sin årlige rapport. Legeforeningen mener kritikken er betimelig og har lenge etterlyst en bedre nasjonal koordinering og finansiering.

Krever krafttak for moderne IKT-løsning

Legeforeningen etterlyste bedre finansiering, sterkere overordnet styring og involvering av klinikere under høringen om elektronisk meldingsutveksling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

- Vi må våge å endre til det bedre

Torsdag gjestet helseminister Bent Høie Legenes hus i Oslo. I den anledning fikk han Legeforeningens nye statusrapport, Sykehus for fremtiden, av president Hege Gjessing.

Ønsker sekretærene tilbake

Mangelen på helsesekretærer og andre støttefunksjoner er «et langsgående gnagsår» i norsk helsevesen, slår Legeforeningen fast i Dagens Næringsliv. Også arbeidsgiversiden mener at det er mye som tyder på at kuttene har gått for langt.

OECD: Primærhelsetjenesten bør styrkes for å møte fremtidens behov

I en fersk rapport fremstiller OECD den norske helsetjenesten som svært velfungerende, men mener fastlegene i større grad bør involveres i utviklingsarbeid.

- Involver fagmiljøene

President Hege Gjessing utfordret politikerne under den helsepolitiske debatten og mente tiden var moden for handling.

Landsstyremøtet 2014 på Soria Moria er i gang

Delegater fra hele landet er samlet på Soria Moria. I år tas den viktige debatten om hvor vi vil med helsevesenet og regjeringens visjon om å bygge «pasientens helsetjeneste».

60 sider. Side 1 av 3

search

Spesialiteter

Emner