Søkeresultat: Legerollen

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

95 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Medlemsundersøkelse om seksuell trakassering

Legeforeningen har nylig sendt ut en medlemsundersøkelse om seksuell trakassering. President Marit Hermansen oppfordrer medlemmene til å svare.

Helsepolitisk barometer 2018

Marit Hermansen advarte mot eskaleringen av et todelt helsevesen og fremhevet behovet for en nasjonal investeringsplan under fremleggelsen av Helsepolitisk barometer 2018.

Søk på Helselederskolen

Legeforeningens nye ledersatsing for yngre leger tar nå imot søknader til første kull. Oppstart er høsten, 2018.

Menneskerettsdomstolen avviser klagen fra Avisa Nordland

Domstolen i Strasbourg avviser ny behandling av Høyesterettsdommen som ga kirurgen Rastislav Kunda medhold i saken mot Avisa Nordland.

Oppfordrer sykehusleger til å svare

Legeforeningens medlemsundersøkelse for sykehusleger er nå sendt ut. President Marit Hermansen oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen.

- Svekker kvaliteten på spesialistutdanningen

Helsedirektoratet ignorerer entydige og klare anbefalinger fra spesialitetskomitéene om obligatoriske læringsaktiviteter i legers spesialistutdanning.

Nye medlemmer i Rådet for legeetikk

Morten Andreas Horn, Thore Andre Henrichsen og Tilde Broch Østborg er nye medlemmer. 

Reagerer på fremstilling av lege i tegneserie

Legeforeningen mener Justis- og beredskapsdepartementet gir feilaktig informasjon i kampanje rettet mot flyktninger og migranter.

Legeforeningens landsstyremøte 2017

Kan vi unngå et todelt helsevesen der størrelsen på lommeboka er avgjørende, eller er vi for sent ute? Legeforeningen tar denne og andre viktige debatter om helsetjenesten på landsstyremøte i Ålesund denne uken.

Nøkkelen ligger i informasjon og tidlig involvering

- Omstilling kan gi mer variasjon i arbeidet, større ansvar og læring for de ansatte, men for å få full uttelling må vi sikre at omstilling ikke går på helsen løs, skriver president Marit Hermansen og NHO-president Tore Ulstein.

Pris til legeforskning

En artikkel basert på et innlegg fra LEFOs internasjonale forskersymposium i 2014, er kåret til beste artikkel om medisinsk profesjonalitet i USA. Legeforeningen bidro med finansieringen av symposiet.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

Avklaring om ny spesialitetsstruktur

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastlagt en modell som tydeliggjør roller, ansvar og oppgaver i legenes fremtidige spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Legeforeningen skal fremdeles ivareta viktige funksjoner.

Knut Melhuus er årets Oslo-lege

Prisen ble delt ut under Oslo legeforenings årsmøte. På det samme møtet ble Kristin Hovland valgt som ny leder av foreningen.

Leger og forskere fikk priser

En rekke leger og forskere mottok  priser på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i dag.

- Vår styrke ligger i fellesskapet

Hege Gjessing ga landsstyret en varm takk for tilliten hun har fått gjennom sine to perioder som president i Legeforeningen.

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå

Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet». - Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.

Allmennmedisinsk våruke 2015 starter i dag

Fredrikstad by er hovedsetet når årets allmennmedisinske våruke sparkes i gang. Dagene skal fylles med kurs, foredrag, debatt og styrevalg.

Spesialister på liksom?

- Myndighetene skal og bør sette godkjenningsstempelet på om leger er spesialister. Men stempelet må settes ut fra nasjonale krav til nødvendig kunnskap, skriver Cecilie Risøe og Marit Halonen Christiansen.

Slik skapes fremtidens pasientjournal

Pasientene må oppleve trygghet for at helseopplysninger lagres sikkert, og at man selv har kontroll over hvilke opplysninger som er tilgjengelige for aktører i eller utenfor helsetjenesten.

95 sider. Side 1 av 5

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Legerollen