Søkeresultat: Legerollen

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

89 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Nye medlemmer i Rådet for legeetikk

Morten Andreas Horn, Thore Andre Henrichsen og Tilde Broch Østborg er nye medlemmer. 

Reagerer på fremstilling av lege i tegneserie

Legeforeningen mener Justis- og beredskapsdepartementet gir feilaktig informasjon i kampanje rettet mot flyktninger og migranter.

Legeforeningens landsstyremøte 2017

Kan vi unngå et todelt helsevesen der størrelsen på lommeboka er avgjørende, eller er vi for sent ute? Legeforeningen tar denne og andre viktige debatter om helsetjenesten på landsstyremøte i Ålesund denne uken.

Nøkkelen ligger i informasjon og tidlig involvering

- Omstilling kan gi mer variasjon i arbeidet, større ansvar og læring for de ansatte, men for å få full uttelling må vi sikre at omstilling ikke går på helsen løs, skriver president Marit Hermansen og NHO-president Tore Ulstein.

Pris til legeforskning

En artikkel basert på et innlegg fra LEFOs internasjonale forskersymposium i 2014, er kåret til beste artikkel om medisinsk profesjonalitet i USA. Legeforeningen bidro med finansieringen av symposiet.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

Avklaring om ny spesialitetsstruktur

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastlagt en modell som tydeliggjør roller, ansvar og oppgaver i legenes fremtidige spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Legeforeningen skal fremdeles ivareta viktige funksjoner.

Knut Melhuus er årets Oslo-lege

Prisen ble delt ut under Oslo legeforenings årsmøte. På det samme møtet ble Kristin Hovland valgt som ny leder av foreningen.

Leger og forskere fikk priser

En rekke leger og forskere mottok  priser på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i dag.

- Vår styrke ligger i fellesskapet

Hege Gjessing ga landsstyret en varm takk for tilliten hun har fått gjennom sine to perioder som president i Legeforeningen.

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå

Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet». - Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.

Allmennmedisinsk våruke 2015 starter i dag

Fredrikstad by er hovedsetet når årets allmennmedisinske våruke sparkes i gang. Dagene skal fylles med kurs, foredrag, debatt og styrevalg.

Spesialister på liksom?

- Myndighetene skal og bør sette godkjenningsstempelet på om leger er spesialister. Men stempelet må settes ut fra nasjonale krav til nødvendig kunnskap, skriver Cecilie Risøe og Marit Halonen Christiansen.

Slik skapes fremtidens pasientjournal

Pasientene må oppleve trygghet for at helseopplysninger lagres sikkert, og at man selv har kontroll over hvilke opplysninger som er tilgjengelige for aktører i eller utenfor helsetjenesten.

Legevakt med store mangler

Kommunene må ta et større ansvar for å heve kvaliteten på norske legevakter, slår Legeforeningen fast i ny rapport.

«Er det fa'li det?»

Oslo legeforening inviterer til debatt om overdiagnostikk og overbehandling på Litteraturhuset  mandag 3. november.

Primærmedisinsk uke i gang

Vel 600 leger og medarbeidere på legekontor hørte professor Steinar Hunskår åpne Primærmedisinsk uke. Han pekte på at ny helsepolitikk vil kreve omstilling og en langt mer offensiv holdning hos fastlegene.

Helsejournalistikk - på helsa løs?

6. og 7. oktober står helsejournalistikk på dagsorden i Bodø. En viktig målsetting er å bidra til økt forståelse for medienes og legenes ulike roller i samfunnet. Konferansen streames på Legeforeningens nettsider.

Ber departementet rydde

Legeforeningen og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet rydde i forhold knyttet til veiledet tjeneste for allmennleger.

Støtter fjerning av aborthenvisning

Legeforeningen støtter regjeringens forslag om å fjerne henvisningen fra fastlegene når kvinner begjærer abort.

89 sider. Side 1 av 5

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Legerollen