Søkeresultat: Medisinstudiet

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

16 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Rekordhøy søkning til turnuslegestillinger

Første søknadsrunde til ledige turnuslegestillinger for start i september 2017, er nylig gjennomført. Aldri har det vært flere søkere.

Legeforeningen følger utviklingen i Polen nøye

Helse- og omsorgsdepartementet er nå i dialog med polske myndigheter.

Grunnutdanningen er viktig for kvaliteten på helsevesenet

- Det er avgjørende for kvaliteten på grunnutdanningen at vi som profesjon engasjerer oss og tar ansvar, sier Marit Halonen Christiansen.

Antall turnuslegestillinger må økes

For å kunne møte det økte behovet for leger og kompensere for de som går av med pensjon, må antall turnuslegestillinger økes med minimum 150 stillinger.

Vil sikre god kvalitet på grunnutdanningen

Legeforeningen ønsker mer samarbeid med fakultetene for å sikre god kvalitet på medisinsk grunnutdanning.

Rekordbidrag fra idealistiske studenter

Studentforeningen MedHum slo sin egen rekord da de i forrige uke overrakte 2,4 millioner kroner til Leger Uten Grensers arbeid i Sierra Leone.

Antall turnusplasser må økes

Legeforeningen har gjennomgått tallene i Helsedirektoratets rapport om fremtidig behov for turnusstillinger og mener at forslaget om å kutte i antall stillinger er fattet på mangelfullt grunnlag.

Turnusordning for leger - erfaringer med første søknadsrunde

Helsedirektoratet har publisert nye tall fra den første ordinære søknadsrunden per 1. september 2013.

Møter departementet om ny turnusordning

På bakgrunn av at ansettelser i den nye turnusordningen ikke har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte, har Legeforeningen nylig sendt et brev til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Medlem nr. 30 000 ønskes velkommen!

Medisinstudent Petter Bugge Askeland ønskes velkommen som Legeforeningens medlem nr. 30 000.

Ny turnustjeneste for leger

- Dette er en fremtidsrettet løsning for å få nyutdannede leger gjennom en kvalitetssikret obligatorisk tjeneste uten lange ventetider, sier president Hege Gjessing.

Flott uke for MedHum 2012

Bamselegene fylte opp gatene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo under medisinstudentenes humanitære aksjon.

Fra presidenten: Ønsker nye medisinstudenter velkommen

- Det er spennende å være medisinstudent og lege - i en av verdens beste helsetjenester, men hvor det fortsatt er udekkede behov, skriver president Torunn Janbu i studentnummeret av Tidsskriftet.

Arbeidsmedisin i medvind

Til tross for at arbeidsmedisin har vokst mye det siste året, bekymrer det arbeidsmedisinerne at faget nedprioriteres av universitetene.

Fra presidenten: Velkommen til medisinstudentene!

Helsetjenesten, det medisinske fag og legerollen er i rask utvikling. Delta gjerne i debattene i studieårene, skriver Torunn Janbu i siste utgave av Tidsskriftet

Reagerer på forslag om kutt i utplassering

Legeforeningen reagerer sterkt på at Universitetet i Oslo vurderer å kutte i utplasseringen av medisinerstudentene i allmennpraksis. - Å fjerne denne kliniske undervisningen vil slå meget alvorlig ut, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

16 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Medisinstudiet