Søkeresultat: Samhandling

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

81 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Oppstartsmøte i trepartssamarbeidet

Helseministeren møtte Legeforeningen og KS til første møte i trepartssamarbeidet. - Vi forventer strakstiltak for å løse utfordringene i fastlegeordningen, sier president Marit Hermansen.

Full stans i forhandlingene med KS

KS brøt i dag forhandlinger om særavtalen for leger i kommunene. Rammeavtalen forlenges uendret for ett år.

Trepartssamarbeidet om fastlegeordningen reetableres

For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen har Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bestemt å reetablere trepartssamarbeidet.

Stramt helsebudsjett

- Budsjettet er likevel et utgangspunkt for en tydelig prioritering av helse. Nå må politikerne forplikte seg til å følge opp. Pasientene skal fortsatt møte en helsetjeneste i verdensklasse, sier president Marit Hermansen.

Helse på dagsorden

Valgkampen er i full gang og partiene avslører i disse dager sine planer for helsetjenesten de neste fire årene.

Feil kur for DPS

- Reformen med ny DPS-struktur fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe, skriver Mental Helse Ungdom, Psykologforeningen og Legeforeningen i en felles kronikk.

Helseløftet uteblir

- Regjeringen burde gått enda lenger for å ruste helsetjenesten for fremtiden, sier president Marit Hermansen.

Kritiske mangler i sykehjemmenes journalsystemer

Det er helt avgjørende at det jobbes målrettet med konkrete tiltak for å bedre en alvorlig situasjon i sykehjemmene, mener Legeforeningen.

På rett sted - til rett tid?

Vår samfunnsoppgave er å legge til rette for at pasientene får den behandlingen de trenger uten å kastes mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, skriver Kari Sollien i Nordlys.

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå

Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet». - Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.

Undersøkelse om elektronisk pasientjournal i sykehus

Sykehuslegene melder blant annet om mangelfull samhandling og liten involvering av fagmiljøet når journal-systemene utvikles.

- Peker i feil retning

President Hege Gjessing advarte mot konsekvensene av et svakt helsebudsjett i stortingshøringen om statsbudsjettet denne uken.

Krever krafttak for moderne IKT-løsning

Legeforeningen etterlyste bedre finansiering, sterkere overordnet styring og involvering av klinikere under høringen om elektronisk meldingsutveksling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Statsbudsjettet: Overraskende svakt helsebudsjett

- Regjeringens helsebudsjett står ikke i stil med lovnadene som ble gitt, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

Landsstyremøtet 2014 på Soria Moria er i gang

Delegater fra hele landet er samlet på Soria Moria. I år tas den viktige debatten om hvor vi vil med helsevesenet og regjeringens visjon om å bygge «pasientens helsetjeneste».

- Denne prisen deler jeg med mine ansatte!

Per Bleikelia, administrerende direktør ved Ringerike sykehus, var både stolt og rørt av å få Legeforeningens lederpris under årets dialogkonferanse i Oslo.

Ny IA-avtale forenkler oppfølgingen av sykmeldte

Forhandlingspartene møtte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å underskrive ny IA-avtale. - Avtalen tar et betydelig steg i riktig retning, sier Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.

Kvaliteten på rusfeltet må heves

- Hele rusfeltet trenger en faglig opprustning, sier visepresident Jon Helle. Dette var et av Legeforeningens kjernebudskap under torsdagens stortingshøring om rusbehandling og anbud.

Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor

Senteret skal støtte og veilede kontinuerlig forbedring av faglig tilbud, organisering og service, og samtidig fremme samarbeid innenfor og utenfor legekontoret.

Halvhjertet investeringsløft

Legeforeningen hadde forventet en mer offensiv og målrettet satsing på sykehus i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

81 sider. Side 1 av 5

search

Emner

Fjern Samhandling