Søkeresultat: Samhandling

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

76 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Feil kur for DPS

- Reformen med ny DPS-struktur fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe, skriver Mental Helse Ungdom, Psykologforeningen og Legeforeningen i en felles kronikk.

Helseløftet uteblir

- Regjeringen burde gått enda lenger for å ruste helsetjenesten for fremtiden, sier president Marit Hermansen.

Kritiske mangler i sykehjemmenes journalsystemer

Det er helt avgjørende at det jobbes målrettet med konkrete tiltak for å bedre en alvorlig situasjon i sykehjemmene, mener Legeforeningen.

På rett sted - til rett tid?

Vår samfunnsoppgave er å legge til rette for at pasientene får den behandlingen de trenger uten å kastes mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, skriver Kari Sollien i Nordlys.

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå

Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet». - Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.

Undersøkelse om elektronisk pasientjournal i sykehus

Sykehuslegene melder blant annet om mangelfull samhandling og liten involvering av fagmiljøet når journal-systemene utvikles.

- Peker i feil retning

President Hege Gjessing advarte mot konsekvensene av et svakt helsebudsjett i stortingshøringen om statsbudsjettet denne uken.

Krever krafttak for moderne IKT-løsning

Legeforeningen etterlyste bedre finansiering, sterkere overordnet styring og involvering av klinikere under høringen om elektronisk meldingsutveksling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Statsbudsjettet: Overraskende svakt helsebudsjett

- Regjeringens helsebudsjett står ikke i stil med lovnadene som ble gitt, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

Landsstyremøtet 2014 på Soria Moria er i gang

Delegater fra hele landet er samlet på Soria Moria. I år tas den viktige debatten om hvor vi vil med helsevesenet og regjeringens visjon om å bygge «pasientens helsetjeneste».

- Denne prisen deler jeg med mine ansatte!

Per Bleikelia, administrerende direktør ved Ringerike sykehus, var både stolt og rørt av å få Legeforeningens lederpris under årets dialogkonferanse i Oslo.

Ny IA-avtale forenkler oppfølgingen av sykmeldte

Forhandlingspartene møtte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å underskrive ny IA-avtale. - Avtalen tar et betydelig steg i riktig retning, sier Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.

Kvaliteten på rusfeltet må heves

- Hele rusfeltet trenger en faglig opprustning, sier visepresident Jon Helle. Dette var et av Legeforeningens kjernebudskap under torsdagens stortingshøring om rusbehandling og anbud.

Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor

Senteret skal støtte og veilede kontinuerlig forbedring av faglig tilbud, organisering og service, og samtidig fremme samarbeid innenfor og utenfor legekontoret.

Halvhjertet investeringsløft

Legeforeningen hadde forventet en mer offensiv og målrettet satsing på sykehus i forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

Forventninger til statsbudsjettet 2014

Legeforeningen forventer friske midler til sykehusene og satsing på det kommunale legetjenestetilbudet når statsbudsjettet legges frem mandag 14. oktober.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Skivebom om samhandlingsreformen

- Når leger varsler fra om at de presses til å skrive ut pasienter for tidlig, er det et alvorlig signal om at samhandlingsreformen ikke fungerer. I stedet for å ta grep, skyver statsministeren ansvaret over på legene, skriver president Hege Gjessing i dagens Aftenposten.

Spørreundersøkelse ved OUS

Legeforeningen offentliggjør resultatet av medarbeiderundersøkelsen utført blant overlegene ved Oslo Universitetssykehus(OUS).

Mer åpenhet gir bedre ledelse

Når leger og sykepleiere varsler om kritikkverdige forhold, bør de lyttes til, i stedet for å bli stemplet som «vanskelige». Befolkningen forventer en helt annen åpenhet enn det Spekter oppfordrer til, skriver president Hege Gjessing i Dagbladet.

76 sider. Side 1 av 4

search

Emner

Fjern Samhandling