Søkeresultat: Satsingsområder

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

140 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Helsebarometeret 2017: Helse på topp

Velgernes beskjed til politikerne er soleklar. I kampen om statsbudsjettkronene må helsesektoren bli vinneren.

Helsesektoren diskrimineres i statsbudsjettet

- Helsesektoren lider under forskjellsbehandling når politikerne deler ut penger, sier Marit Hermansen og Eli Gunhild By, ledere i Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund.

- Legevakt må settes på dagsorden

President Marit Hermansen ga klar beskjed om hvilke grep som må til da helse- og omsorgskomiteen inviterte til høring om akuttilbudet i kommunene.

Tvungen mekling førte ikke frem

- Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehus fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

To nye sykehus i streik fra i dag

Historiens lengste sykehusstreik utvides i dag med ytterligere to sykehus, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset Innlandet. 595 ansatte og 15 sykehus er nå i streik.

Sonderingen mellom partene har brutt sammen

Samtalene mellom Spekter og Akademikerne førte ikke frem, og streiken i sykehusene fortsetter dermed med full styrke.

Sykehusstreiken utvides

Ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus går ut i streik tirsdag. Totalt 569 medlemmer ved 13 sykehus er da tatt ut i streik.

Dokumenter avslører skittent dobbeltspill

Norske sykehus planlegger omfattende og dramatiske endringer i dagens vaktordninger. Det viser interne dokumenter fra flere regionale helseforetak. - Sykehusene sier en ting, men gjør noe helt annet, sier president Marit Hermansen.

Varsler ny opptrapping i sykehusstreiken

Akademikerne varsler nå at sykehusstreiken trappes opp for tredje gang. 35 leger og psykologer ved tre sykehus går ut i streik fredag 23. september.

Sykehuslegenes vern må ivaretas

Individuelle tjenesteplaner for leger i sykehus kan føre til uforsvarlige vaktordninger.

- Vi er nødt til å prioritere bedre

Investeringsløft, null korridorpasienter – og opprustning av en urovekkende svak legevaktstjeneste. Dette var blant legenes krav til politikerne under landsstyremøtet torsdag.

Foretaksmodellen må endres

De siste 15 årene har vist at nåværende styringsmodell ikke fungerer og må endres, sa Jon Helle og Christer Mjåset da den var oppe til diskusjon.

Kommunene trenger bedre ledelse

Stadig sykere pasienter behandles i kommunene. Sterkere medisinskfaglig ledelse er nødvendig for å sikre gode tilbud, mener Legeforeningen.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

Forhandlingene om sykehuslegenes A2-del i gang

- Vi må ha en avtale som styrker kvaliteten og pasientbehandlingen – og ikke svekker den, sier president Marit Hermansen.

Sykehusleger jobber fortsatt mye ulønnet

Dette er et av flere funn i Legeforeningens store arbeidstidsundersøkelse blant sykehusleger i Norge.

Gjenåpning av Aker sykehus kan ikke vente

- Kapasitetsutfordringene ved Ahus og OUS må løses ved å tvinge gjennom planene for gjenåpning av Aker som et fullverdig lokalsykehus, sier president Marit Hermansen.

Prinsippløs helseledelse

Legeforeningen mener at stedlig ledelse skal være et ufravikelig prinsipp, skriver president Marit Hermansen i Dagens Næringsliv.

Tendensiøst om ny sykehusplan

Aftenposten fremstår usedvanlig dårlig orientert i sin leder om nasjonal sykehusplan, skriver president Marit Hermansen i et innlegg i avisen i dag.

Sykehusplan med uforløst potensial

Regjeringen peker på mange store utfordringer ved fremtidens sykehustilbud, men har for lave ambisjoner for de mindre sykehusene.

140 sider. Side 1 av 7

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Satsingsområder