Søkeresultat: Spesialistutdanning

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

50 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Rekordhøy søkning til turnuslegestillinger

Første søknadsrunde til ledige turnuslegestillinger for start i september 2017, er nylig gjennomført. Aldri har det vært flere søkere.

Løftebrudd om leger i spesialisering

Oslo universitetssykehus (OUS) endrer praksis og ivaretar ikke ansvaret for at leger i midlertidige stillinger blir ferdige spesialister. - Uakseptabelt, mener Legeforeningen.

Kompetansekrav for alle spesialiteter ute på høring

Helsedirektoratet har nå lagt frem forslag til læringsmål for morgendagens spesialister.

- Sikrer høy kvalitet i fremtidens spesialistutdanning

Ny spesialistutdanningsforskrift viderefører fagmiljøenes viktige rolle.

Sonderingen mellom partene har brutt sammen

Samtalene mellom Spekter og Akademikerne førte ikke frem, og streiken i sykehusene fortsetter dermed med full styrke.

Ønsker legenes vurdering av spesialistutdanningen

Legeforskningsinstituttet gjennomfører en ny runde med nasjonal evaluering for leger i spesialisering.

Ny spesialisering løser ikke problemet

Utfordringene i akuttmottak løses ikke uten at det gjennomføres organisatoriske grep, mener Legeforeningen.

- Vi er stolte av dere og står med dere

Tillitsvalgte som kjemper for mer åpenhet og bedre ledelse fikk sterk støtte fra president Marit Hermansen, da hun i dag åpnet landsstyremøtet.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

Avklaring om ny spesialitetsstruktur

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastlagt en modell som tydeliggjør roller, ansvar og oppgaver i legenes fremtidige spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Legeforeningen skal fremdeles ivareta viktige funksjoner.

Helseløftet uteblir

- Regjeringen burde gått enda lenger for å ruste helsetjenesten for fremtiden, sier president Marit Hermansen.

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå

Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet». - Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.

Spesialister på liksom?

- Myndighetene skal og bør sette godkjenningsstempelet på om leger er spesialister. Men stempelet må settes ut fra nasjonale krav til nødvendig kunnskap, skriver Cecilie Risøe og Marit Halonen Christiansen.

Reagerer på Helsedirektoratets rapport

Helsedirektoratet har i høst hatt sin rapport om legers spesialitetsstruktur og spesialitetsutdanning ute på høring. Legeforeningen reagerer på forslagene i den endelige versjonen som nå er oversendt helsedepartementet.

Høring om fremtidig spesialitetsstruktur

Legeforeningen skriver i sitt svar at de skal være en sentral premissleverandør for spesialiseringen. En utdanningsstruktur uten foreningens delaktighet er uakseptabel.

- Involver fagmiljøene

President Hege Gjessing utfordret politikerne under den helsepolitiske debatten og mente tiden var moden for handling.

Å brenne for folks liv og helse

- Hvis politikere og toppledere setter egne behov for resultater foran pasientens behov for gode og trygge tjenester, da er det Legeforeningens jobb å være en kile som slår sprekker i glansbildet, sa president Hege Gjessing i sin åpningstale til landsstyret.

Landsstyremøtet 2014 på Soria Moria er i gang

Delegater fra hele landet er samlet på Soria Moria. I år tas den viktige debatten om hvor vi vil med helsevesenet og regjeringens visjon om å bygge «pasientens helsetjeneste».

Antall turnusplasser må økes

Legeforeningen har gjennomgått tallene i Helsedirektoratets rapport om fremtidig behov for turnusstillinger og mener at forslaget om å kutte i antall stillinger er fattet på mangelfullt grunnlag.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

50 sider. Side 1 av 3

search

Emner

Fjern Spesialistutdanning