Søkeresultat: Tillitsvalgt

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

179 sider. Side 1 av 9

Rekkefølge:

Petter Brelin gjenvalgt som leder i Norsk forening for allmennmedisin

Petter Brelin tar fatt på to nye år som leder for NFA etter at han fikk fornyet tillit fra landsrådsmøtet i Tromsø, torsdag 27.april.

Christer Mjåset gjenvalgt som leder i Yngre legers forening

Christer Mjåset ble valgt ved akklamasjon på Ylfs årsmøte i Sandefjord, torsdag 27. april.

Sykehuskonflikten til Arbeidsretten

- Rikslønnsnemndas kjennelse kan ikke bli stående, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse.

Tom Ole Øren valgt som leder av Allmennlegeforeningen

Tom Ole Øren fikk tilslutning ved akklamasjon til å lede AF de neste to årene, onsdag 26. april.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 10.11.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 11.10.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Sykehusstreiken stoppet av lønnsnemnd

- Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette, bare på andre arenaer, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Forventer dispensasjonssøknader

Akademikerne helse oppfordrer arbeidsgiver til å benytte seg av adgangen til å søke om dispensasjoner slik de har gjort under tidligere streiker i sykehus.

Trapper opp sykehusstreiken for niende gang

Akademikerne tar ut ytterligere 54 medlemmer i streik fra torsdag.

Tvungen mekling førte ikke frem

- Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehus fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

To nye sykehus i streik fra i dag

Historiens lengste sykehusstreik utvides i dag med ytterligere to sykehus, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset Innlandet. 595 ansatte og 15 sykehus er nå i streik.

Sykehusstreiken utvides

Ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus går ut i streik tirsdag. Totalt 569 medlemmer ved 13 sykehus er da tatt ut i streik.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 21.09.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 30.08.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Ber helseministeren avklare bestillingen til Spekter

- Spekter begrunner sykehuskonflikten med en bestilling fra politiske myndigheter som vi hverken har sett eller forstår. Derfor har vi nå sendt et brev til helseminister Bent Høie der vi ber ham om å avklare hva han har sagt og mener.

Meklingen i gang for Akademikerne helse

Meklingen i tariffoppgjøret i sykehus mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse startet mandag 5. september. Den skal være sluttført innen kl. 24.00, tirsdag 6. september.

Sykehuslegenes vern må ivaretas

Individuelle tjenesteplaner for leger i sykehus kan føre til uforsvarlige vaktordninger.

Et angrep på den norske modellen

Blir Arbeidstidsutvalgets forslag en realitet vil det svekke rekrutteringen til helsesektoren, som er den største utfordringen vi står overfor i årene som kommer, skriver Jon Helle, leder i Overlegeforeningen.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 23.05.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Satte helsepolitisk kurs for fremtiden

Stedlig ledelse, vaktfritak for gravide, medisinskfaglig ledelse i kommunehelsetjenesten og migranters rett til medisinsk behandling, var temaer som ble løftet frem på årets landsstyremøte.

179 sider. Side 1 av 9

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Tillitsvalgt