Søkeresultat: Turnustjeneste

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

32 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Rekordhøy søkning til turnuslegestillinger

Første søknadsrunde til ledige turnuslegestillinger for start i september 2017, er nylig gjennomført. Aldri har det vært flere søkere.

Legeforeningen følger utviklingen i Polen nøye

Helse- og omsorgsdepartementet er nå i dialog med polske myndigheter.

Antall turnuslegestillinger må økes

For å kunne møte det økte behovet for leger og kompensere for de som går av med pensjon, må antall turnuslegestillinger økes med minimum 150 stillinger.

Enighet om ny særavtale for leger i kommunene

Legeforeningen har etter krevende forhandlinger kommet til enighet med KS om ny særavtale for legetjenesten i kommunene (SFS 2305).

Femte nasjonale evaluering av turnustjenesten

Resultatene fra Legeforeningens landsomfattende nasjonale evaluering av turnustjenesten – den femte i rekken - er nå tilgjengelig.

Forhandlingene om særavtalen er i gang

Avtalen handler blant annet om vilkår for turnusleger, legevakt og samfunnsmedisin.

Norskutdannede legers rettigheter sikret i EØS

Etter trykk fra Legeforeningen har Helse- og omsorgsdepartementet fått EU til rette opp i feilen som forhindret norskutdannede leger i å praktisere i EØS-området.

Antall turnusplasser må økes

Legeforeningen har gjennomgått tallene i Helsedirektoratets rapport om fremtidig behov for turnusstillinger og mener at forslaget om å kutte i antall stillinger er fattet på mangelfullt grunnlag.

Turnusordning for leger - erfaringer med første søknadsrunde

Helsedirektoratet har publisert nye tall fra den første ordinære søknadsrunden per 1. september 2013.

Møter departementet om ny turnusordning

På bakgrunn av at ansettelser i den nye turnusordningen ikke har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte, har Legeforeningen nylig sendt et brev til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Engasjert debatt om fremtidens spesialitetsstruktur

Fremtidig spesialitetsstruktur var den store debatten på landsstyremøtets andre dag. Kirurgi og indremedisin engasjerte delegatene.

Kari Sollien ny leder i Allmennlegeforeningen

Etter to perioder som leder i Allmennlegeforeningen (AF), overlater Trond Egil Hansen roret til Kari Sollien. Valg av ny leder og nytt styre skjedde på AFs landsrådsmøte i Bodø onsdag ettermiddag.

Dom i Arbeidsretten i sak om hjelpeplaner

Det er falt dom i saken mellom Legeforeningen og Oslo universitetssykehus HF/Spekter.

Ny turnustjeneste for leger

- Dette er en fremtidsrettet løsning for å få nyutdannede leger gjennom en kvalitetssikret obligatorisk tjeneste uten lange ventetider, sier president Hege Gjessing.

Ny turnustjeneste for leger

Legeforeningen er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å videreføre en bærekraftig turnusordning.

En basistjeneste for fremtiden

Det går mot en løsning for fremtidens turnustjeneste. Helsedirektoratet har levert sitt forslag til Helse- og omsorgsdepartementet. Legeforeningen er tilfreds med at store deler av forslaget er i tråd med foreningens eget forslag.

Basistjeneste for alle

Mange nyutdannede leger får ikke lenger turnustjeneste. Det haster med å få på plass en basistjeneste.

Anbefaler ny ordning som erstatter turnus

Legeforeningen går inn for en ny ordning for klinisk praktisk tjeneste til erstatning for dagens turnustjeneste.

Basistjeneste - en ordning for fremtiden

Skal nyutdannede leger i fremtiden sikres en praktisk tjeneste som også inkluderer allmennpraksis, må turnus omgjøres til basistjeneste, skriver president Torunn Janbu i Dagens Medisin.

Fra presidenten: Uakseptabel ventetid på turnus

Nå haster det med å få på plass strakstiltak samt en varig løsning for praktisk tjeneste for leger, skriver Torunn Janbu i siste nummer av Tidsskriftet

32 sider. Side 1 av 2

search

Emner

Fjern Turnustjeneste