Søkeresultat: Allmennmedisin

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

55 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Fastlegene stadig mer populære i befolkningen

Fastlegene ligger helt i toppen når det kommer til brukernes tilfredshet og tillit til offentlige tjenester.  De siste årene har de blitt stadig mer populære.

Petter Brelin gjenvalgt som leder i Norsk forening for allmennmedisin

Petter Brelin tar fatt på to nye år som leder for NFA etter at han fikk fornyet tillit fra landsrådsmøtet i Tromsø, torsdag 27.april.

Tom Ole Øren valgt som leder av Allmennlegeforeningen

Tom Ole Øren fikk tilslutning ved akklamasjon til å lede AF de neste to årene, onsdag 26. april.

Nytt kurs om barnevern

Legeforeningen lanserer nettkurs om omsorgssvikt for allmennleger.

Stor fagmønstring for allmennleger

Primærmedisinsk uke (PMU) 2016 åpner i dag, mandag 24. oktober.

Vil styrke samarbeidet rundt pasienten

Legeforeningen vil jobbe for bedre samarbeid i kommunene – organisert rundt pasientens stabile forhold til fastlegen over tid.

Haltende primærhelsemelding

Marit Hermansen understreker at fastlegen må ha en sentral rolle i regjeringens helseteam i kommunene.

På rett sted - til rett tid?

Vår samfunnsoppgave er å legge til rette for at pasientene får den behandlingen de trenger uten å kastes mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, skriver Kari Sollien i Nordlys.

Petter Brelin er ny NFA-leder

Halden-legen ble torsdag valgt som ny leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) under årsmøtet i Fredrikstad.

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå

Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet». - Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.

Kari Sollien gjenvalgt som AF-leder

Sollien ble gjenvalgt ved akklamasjon under Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i Fredrikstad. Det var også valg av nytt styre og utdeling av årets allmennlegepris.

Allmennmedisinsk våruke 2015 starter i dag

Fredrikstad by er hovedsetet når årets allmennmedisinske våruke sparkes i gang. Dagene skal fylles med kurs, foredrag, debatt og styrevalg.

Ny veileder for næringsdrivende leger

Privatpraktiserende leger møter mange utfordringer i sin virksomhet som næringsdrivende. Legeforeningen har derfor utarbeidet en veileder til bruk ved oppstart og drift av privat legepraksis.

Stortingshøringer om LAR og antibiotikaresistens

Legeforeningen deltok i to stortingshøringer på samme dag og ga sin støtte til dagens LAR-behandling og handlingsplan mot antibiotikaresistens.

- Peker i feil retning

President Hege Gjessing advarte mot konsekvensene av et svakt helsebudsjett i stortingshøringen om statsbudsjettet denne uken.

Tilrettevisning innebar urettmessig begrensning av ytringsfriheten

Legeforeningen er opptatt av at leger skal si fra om mangler i helsetjenesten, selv om dette kan fremstå som kritikk av egen arbeidsgiver.

Ber departementet rydde

Legeforeningen og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet rydde i forhold knyttet til veiledet tjeneste for allmennleger.

Enklere å kombinere uføretrygd og arbeid

Fra 1.1. 2015 kommer det et nytt regelverk for uføretrygd. I disse dager sender NAV et informasjonsbrev om dette til rundt 300 000 uførepensjonister.

Allmennlegeprisen 2014

Fastlegene Bente Aschim og Sverre Lundevall er tildelt prisen for sitt store engasjement og for å ha utviklet faget allmennmedisin til beste for både pasientene og legene.

Fjerner henvisningen til abort

Forslaget regjeringen og KrF la fram onsdag skal ivareta både abortsøkende kvinners rettigheter og hensynet til legers samvittighetsgrunner.

55 sider. Side 1 av 3