Nyheter

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

20 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Indremedisinsk høstmøte 2015

Årets høstmøte, hvor Norsk Indremedisinsk forening også feirer sitt 100-årsjubileum, finner sted torsdag 5. og fredag 6. november fra klokken 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo.

Kritiske mangler i sykehjemmenes journalsystemer

Det er helt avgjørende at det jobbes målrettet med konkrete tiltak for å bedre en alvorlig situasjon i sykehjemmene, mener Legeforeningen.

Indremedisinsk høstmøte 2014

Velkommen til Indremedisinsk høstmøte torsdag 6. og fredag 7. november, kl 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo. Temadagen torsdag er viet akutt indremedisin, med foredrag om hyponatremi, trombolyse ved lungeemboli, endokarditt, med mer. Samme dag har vi helsepolitisk debatt om ny organsiering av akuttmottakene i Norge. Fredag får vi nytt fra grenspesialitetene, med foredrag blant annet om ebola, trombolyse ved hjerneslag, og om tarmfloraens betydning for overvekt.

Nr. 2/2014

Tema for denne utgaven av Indremedisineren er hjerneslag. Fagartiklene tar for seg kardiorenalt syndrom og arvelig hjertearytmisyndromer.

Nr. 1/2014

Fagartiklene tar denne gangen blant annet for seg aminoglykosider og sepsisanbefalinger, råd for riktig bruk av Direktevirkende perOrale AntiKoagulantia (DOAK), og akutt funksjonssvikt hos eldre. Temaet er nyre, og artiklene gjelder blant annet kronisk nyresykdom, lipdisenkende behandling, og arvelige nyresykdommer.

Nr. 4/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Gastro. Diffus parenkymatøs lungesydom - årsaker og utredning. Fecestransplantasjon - en kur for det meste? Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom.

Indremedisinsk høstmøte 2013 - Endelig program!

Husk Indremedisinsk høstmøte torsdag 31.10. og fredag 1.11., kl 8.30-16.00. Det blir klinisk symposium om feber av ukjent årsak, presentasjon av nye nasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling, innlegg om riktig bruk av nye peorale antikoagulantia, flyreiser ved kronisk lungesykdom, og retningslinjer for sepsisbehandling i sykehus, blant mye annet. Torsdag ettermiddag blir det helsepolitisk debatt, hvor vi skal diskutere temaet: Hva er feil med organiseringen av sykehusvesenet i Norge, og hva er alternativet?

Nr. 3/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Ultralyd i indremedisin. Les om anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk, ultralyd ved lungesykdommer, ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av mage/tarm.

Nr. 2/2013

Diabetes er hovedtema i andre utgave av Indremedisineren 2013. Les også om lettkjedeamyloidose, interstitielle pneumonier, HbA1c som diagnosticum samt ACP 2013.

Geriatere skeptiske til anti-aldringspille

Professor Astrid Stuckelberger ved Genève universitet møtte kritiske holdninger da hun foredro om fremtidens muligheter til å forsinke aldring.

Nr. 1/2013

I årets første utgave av Indremedisineren kan du lese om blant annet disse sakene: Kan fisk og omega-3-fettsyrer redusere infarktstørrelsen? Kasuistikk: Hyperthereose, hematuri og positiv c-ANCA. Reisebrev fra ESIM.

Rapport frå EAMA

21.- 26. januar vart det arrangert eit kurs i EAMA - European Academy for Medicine of Ageing. Det var eit rekordhøgt antall deltakarar frå Noreg!

Nr. 4/2012

Treningens rolle i preventiv geriatri. Debatt: - warfarin eller nyere antikoagulantia ved atrieflimmer? Indremedisinsk høstmøte 2012.

Må prioritere helse- og omsorgstjenester til eldre

Syke og skrøpelige eldre i sykehjem får ikke de helse- og omsorgstjenestene de har behov for, mener Legeforeningen. To nye policydokumenter er nå tilgjengelig.

Utvidet tilbud fra NOKLUS

I samarbeid med erfarne sykehjemsleger har Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) utarbeidet sykehistorier til bruk for urinprøver ved sykehjem.

Tilbudet til de sykeste eldre må styrkes

Regjeringen lover sterk vekst i de frie inntektene til kommunene neste år. Store deler av disse midlene bør brukes til å styrke tilbudet til de sykeste og mest skrøpelige eldre, mener Legeforeningen.

Grunnlagsdokument

Norske Yngre Indremedisineres grunnlagsdokument synliggjør foreningens arbeidsmål, vedtekter og geografiske inndeling.

Helsetjenester til eldre

NIF deltar i et arbeid med å fornye og revidere legeforeningens policydokument om helsetjenester til eldre.  Det er tydelig at mye har skjedd bare på de ti årene siden siste gjennomgang av feltet.  Norsk indremedisin har mange kontakter med den eldre del av befolkningen hvert år.

Fjernundervisning i geriatri - plan for undervisningsmøtene fremover

For å koble seg til GerIT ringer man 80088860, deretter PIN-kode 438965#.  Presentasjonene blir lagt ut når de er klare, vanligvis 1-2 dager før selve foredraget. Fram til da vil linkene ikke fungere. 

Etiske utfordringer knyttet til ernæringsbehandling

Underernæring er et aktuelt problem i den norske velferdsstaten. Det er mange grunner til ufrivillig vekttap. Årsaken til vekttapet er avgjørende for valg av ernæringsbehandling. Underernæring kan føre til en for tidlig død. Samtidig kan det å ikke ta til seg væske og næring, være en naturlig del av en dødsprosess.

20 sider. Side 1 av 1