Nyheter

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

209 sider. Side 1 av 11

Rekkefølge:

Forventer at helse prioriteres høyere fremover

Ny OECD-rapport bekrefter at Norge bruker mindre penger på helse enn rike land vi sammenligner oss med.

- Viktig om ledelse fra Høie

Men økt involvering av de ansatte er nødvendig for å nå ministerens ambisiøse mål, mener president Marit Hermansen.

Prioriterer pasientsikkerheten i pleie og omsorg

Arbeiderpartiet vil bevilge 10 millioner til utvikling av elektronisk pasientjournal i neste års statsbudsjett. Det vil styrke pasientsikkerheten i pleie- og omsorgssektoren.

Advarer mot ytterligere maktkonsentrasjon

- Viktige beslutninger tas for langt fra pasientene. Sykehusene må få mer makt lokalt, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

- Tidsspørsmål før tilliten svekkes

Kvaliteten på pasientbehandlingen blir satt under ytterligere press med neste års helsebudsjett, mener Legeforeningen.

Akademikerprisen til Dag Berild

- Berild har vært en ledende stemme i offentligheten, og har med sin forskning bidratt til å sette resistenstrusselen på dagsorden, sier juryleder Curt A. Lier om årets prisvinner.

- Høies svakeste helsebudsjett

Helseminister Bent Høie lovet 12 milliarder i friske midler til sykehusene over fire år. Med dagens budsjett ligger han så langt bak løftet at han aldri vil nå målet.

Statsbudsjettet: - Løftene må innfris

Statsbudsjettet legges frem i dag, torsdag. To av tre velgere ønsker at regjeringen bruker en større andel på helse.

- Et veiskille for norsk helsevesen

Sykehusene drives svært stramt. Politikerne må prioritere helse for at et todelt helsevesen ikke skal presse seg frem.

Ønsker legenes vurdering av spesialistutdanningen

Legeforskningsinstituttet gjennomfører en ny runde med nasjonal evaluering for leger i spesialisering.

Sykehuslegenes vern må ivaretas

Individuelle tjenesteplaner for leger i sykehus kan føre til uforsvarlige vaktordninger.

Nordmann ny allmennlege-president i Europa

Anna Stavdal (57) vil jobbe for økt politisk innflytelse som leder for WONCA Europe.  

Feil kur for DPS

- Reformen med ny DPS-struktur fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe, skriver Mental Helse Ungdom, Psykologforeningen og Legeforeningen i en felles kronikk.

- Vi er nødt til å prioritere bedre

Investeringsløft, null korridorpasienter – og opprustning av en urovekkende svak legevaktstjeneste. Dette var blant legenes krav til politikerne under landsstyremøtet torsdag.

Stor tilslutning til rapport om over- og underforbruk

- Dette har vært et artig arbeid å lede, sa Kari Sollien da hun presenterte arbeidet med variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten.

Kommunene trenger bedre ledelse

Stadig sykere pasienter behandles i kommunene. Sterkere medisinskfaglig ledelse er nødvendig for å sikre gode tilbud, mener Legeforeningen.

Stipend og priser til leger

En rekke leger og forskere mottok priser på Legeforeningens landsstyremøte i Oslo i dag.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

Forhandlingene om sykehuslegenes A2-del i gang

- Vi må ha en avtale som styrker kvaliteten og pasientbehandlingen – og ikke svekker den, sier president Marit Hermansen.

En grense er nådd

Den sprengte kapasiteten på norske sykehus truer pasientsikkerheten, skriver Legeforeningen og Sykepleierforbundet i en felles kronikk i Aftenposten.

209 sider. Side 1 av 11