Nyheter

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

187 sider. Side 1 av 10

Rekkefølge:

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 10.11.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 11.10.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Sykehusstreiken stoppet av lønnsnemnd

- Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette, bare på andre arenaer, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Forventer dispensasjonssøknader

Akademikerne helse oppfordrer arbeidsgiver til å benytte seg av adgangen til å søke om dispensasjoner slik de har gjort under tidligere streiker i sykehus.

Trapper opp sykehusstreiken for niende gang

Akademikerne tar ut ytterligere 54 medlemmer i streik fra torsdag.

Tvungen mekling førte ikke frem

- Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehus fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

To nye sykehus i streik fra i dag

Historiens lengste sykehusstreik utvides i dag med ytterligere to sykehus, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset Innlandet. 595 ansatte og 15 sykehus er nå i streik.

Sykehusstreiken utvides

Ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus går ut i streik tirsdag. Totalt 569 medlemmer ved 13 sykehus er da tatt ut i streik.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 21.09.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 30.08.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Ber helseministeren avklare bestillingen til Spekter

- Spekter begrunner sykehuskonflikten med en bestilling fra politiske myndigheter som vi hverken har sett eller forstår. Derfor har vi nå sendt et brev til helseminister Bent Høie der vi ber ham om å avklare hva han har sagt og mener.

Meklingen i gang for Akademikerne helse

Meklingen i tariffoppgjøret i sykehus mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse startet mandag 5. september. Den skal være sluttført innen kl. 24.00, tirsdag 6. september.

Sykehuslegenes vern må ivaretas

Individuelle tjenesteplaner for leger i sykehus kan føre til uforsvarlige vaktordninger.

Et angrep på den norske modellen

Blir Arbeidstidsutvalgets forslag en realitet vil det svekke rekrutteringen til helsesektoren, som er den største utfordringen vi står overfor i årene som kommer, skriver Jon Helle, leder i Overlegeforeningen.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 23.05.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Satte helsepolitisk kurs for fremtiden

Stedlig ledelse, vaktfritak for gravide, medisinskfaglig ledelse i kommunehelsetjenesten og migranters rett til medisinsk behandling, var temaer som ble løftet frem på årets landsstyremøte.

- Vi er stolte av dere og står med dere

Tillitsvalgte som kjemper for mer åpenhet og bedre ledelse fikk sterk støtte fra president Marit Hermansen, da hun i dag åpnet landsstyremøtet.

Legeforeningens lederpris til Even Reinertsen og Olav Røise

To profilerte leger som begge har bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle og kritikkverdige forhold i helsetjenesten, mottok i dag Legeforeningens lederpris.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 18.04.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Stiller til valg som leder av Akademikerne

Legeforeningens Kari Sollien (46) ønsker å bygge et enda sterkere akademikerfelleskap gjennom mer involvering og tettere samarbeid i organisasjonen.

187 sider. Side 1 av 10