Veilederkoordinator i allmennmedisin – Region Vest

Legeforeningen søker lege til nyopprettet 30 % stilling som veilederkoordinator i allmennmedisin.

Etablering av obligatorisk spesialistutdanning i allmennmedisin for leger i kommunal helse- og omsorgstjeneste medfører økt kapasitetsbehov for veiledningsgrupper og for utdanning av veiledere i faget.
Legeforeningen har i dag fire veileder-koordinatorer i allmennmedisin i 30 % stilling og ønsker å styrke staben med én veileder.

Vi søker en engasjert, utdannet og erfaren veileder i allmennmedisin.
Koordinatorene samarbeider som gruppe og fordeler arbeidsoppgaver i gruppen. Hovedoppgave er å utdanne og etterutdanne nye veiledere, samt å drifte systemet med veiledningsgrupper i allmennmedisin praktisk og pedagogisk.

Vår nye veilederkoordinator vil blant annet få ansvar for fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og det vil være en fordel om den som tiltrer stillingen er bosatt på Vestlandet. Ønsket tiltredelse er
1. september 2017.

Stillingen er tilknyttet Medisinsk fagavdeling i Legeforeningens sekretariat, og rapporterer til fagsjef i Seksjon for utdanning - drift.

Spørsmål om stillingen kan rettes til veilederkoordinator Sverre Lundevall på telefon 95147842 eller epost sverre.lundevall@legeforeningen.no, eller til fagsjef Merete Dahl på telefon 91343495, epost merete.dahl@legeforeningen.no.

Søknadsfrist: 1. april 2017

Søknad med CV, attester og relevant dokumentasjon sendes til Fagsjef Merete Dahl: merete.dahl@legeforeningen.no.