FaMe

Landsstyrerepresentantene fra de fagmedisinske foreningene.

FaMe består av de tyve landsstyrerepresentantene valgt av Legeforeningens fagmedisinske foreninger.  

FaMe-gruppen ble etablert i 2007, og  har i følge § 3.6.4 i Legeforeningens lover følgende oppgave:   

De fagmedisinske foreningenes landsstyrerepresentanter konstituerer seg som fast utvalg og skal virke som kontakt- og samarbeidsorgan i forholdet mellom Legeforeningen og de fagmedisinske foreningene.  

FaMe 2013-2015 ønsker å styrke den fagmedisinske stemmen i Legeforeningen gjennom å:

  • Gjennomføre et samlende fagmedisinsk prosjekt
  • Gjøre FaMe synlig blant foreningens medlemmer
  • Sørge for et tettere samarbeid mellom FaMe og Legeforeningens sekretariat

member

Cecilie Risøe

Leder
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS

member

Petter Brelin

Nestleder
Arbeidssted: Legene Brelin & Brelin
Telefon: 69 21 63 32
Privat mobil: 911 15 510
Privat e-post: petter.brelin@legeforeningen.no

member

Ole Helmer Sjo

Medlem
Arbeidssted: Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken - OUS

member

Inge Glambek

Medlem
Arbeidssted: Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

member

Eva Skudal

Medlem
Arbeidssted: Stiftelsen Bergensklinikkene
Telefon: 48887008

member

Hanne Louise Thürmer

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Telemark
Telefon: 35003500

member

Odd Grenager

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus
Telefon: 67 92 88 00
E-post: odd.grenager@ahus.no

member

Arne Nysæther

Medlem
Arbeidssted: AktiMed Norge - Bergen

member

Asbjørg Stray-Pedersen

Medlem
Arbeidssted: Kvinne- og barneklinikken - OUS
Telefon: 48125234
E-post: astraype@ous-hf.no

member

Laila M. Torp

Medlem

member

Anne Kristine Bergem

Medlem
Arbeidssted: Foredrag og formidling

member

Siri Helene Hauge

Medlem
Arbeidssted: Nasjonalt folkehelseinstitutt

member

Nina Irene Wiggen

Medlem
Arbeidssted: Gransdalen legesenter

member

Torgeir Hoff Skavøy

Medlem
Arbeidssted: Bønes legesenter

member

Anne Hege Aamodt

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS

member

John Christian Glent

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Ringerike sykehus

member

Hilde Marie Torgauten

Medlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
Telefon: 48096328

member

Vikas Kumar Sarna

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS

member

Kristian Fosså

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS

member

Kristin Alise Jakobsen

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF
Telefon: 8E+07

Ansvarlig i sekretariatet:
Fagutvikling og utdanning.

Kontakt :
Marit Gustavsen
E-post: marit.gustavsen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 22

Postadresse:
Den norske legeforeningen
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo