FaMe

Landsstyrerepresentantene fra de fagmedisinske foreningene.

FaMe består av de tyve landsstyrerepresentantene valgt av Legeforeningens fagmedisinske foreninger.  

FaMe-gruppen ble etablert i 2007, og  har i følge § 3.6.4 i Legeforeningens lover følgende oppgave:   

De fagmedisinske foreningenes landsstyrerepresentanter konstituerer seg som fast utvalg og skal virke som kontakt- og samarbeidsorgan i forholdet mellom Legeforeningen og de fagmedisinske foreningene.  

FaMe 2013-2015 ønsker å styrke den fagmedisinske stemmen i Legeforeningen gjennom å:

  • Gjennomføre et samlende fagmedisinsk prosjekt
  • Gjøre FaMe synlig blant foreningens medlemmer
  • Sørge for et tettere samarbeid mellom FaMe og Legeforeningens sekretariat

Ansvarlig i sekretariatet:
Fagutvikling og utdanning.

Kontakt :
Marit Gustavsen
E-post: marit.gustavsen@legeforeningen.no
Tlf. 23 10 91 22

Postadresse:
Den norske legeforeningen
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo